Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Paweł Baranowski

| Zakład Medioznawstwa

Kontakt

https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Baranowski3

Konsultacje

Godziny konsultacji dla studentów studiów stacjonarnych / office hours:

wtorki/tuesdays 16:45 - 17:45
piątki/fridays 13:30 - 14:30

Room 207

O mnie

Z wykształcenia jestem politologiem, z wyboru i z doświadczenia medioznawcą. Jestem aktywnym uczestnikiem życia akademickiego, badaczem komunikowania (politycznego i nie tylko) oraz praktycznych i teoretycznych aspektów dziennikarstwa. Przyjemność sprawiają mi praca z danymi i ciągle podejmowane próby nauki programowania. W wolnych chwilach szukam końca internetu.

Zainteresowania badawcze

 • Wpływ rozwoju technologii na komunikowanie
 • Komunikowanie polityczne
 • Empiryczna analiza zawartości internetu
 • Związki mediów i polityki
 • Teoria i praktyka dziennikarska w nowych mediach

Publikacje

Publikacje w recenzowanych czasopismach:

 • Baranowski, P., Jacuński, M. (2015), Development of online political communication in Poland in the context of the 2014 European Parliament election: technological innovation versus old habits, Central European Journal of Communication, vol. 8, no 2 (15) Fall 2015, str. 219-234
 • Baranowski, P. (2015). Online Political Campaigning during the 2014 Regional Elections in Poland. Media and Communication, 3(4), str. 35-44. DOI: http://dx.doi.org/10.17645/mac.v3i4.368
 • Appelberg, J., Baranowski, P., Johansson, E., Nygren, G. (2014) Social media in professional work of Polish, Russian and Swedish journalists. Journal of Print and Media Technology Research, Vol. III - No. 2 (79-150), 107-119, 2014.
 • Baranowski P., Koc K., Lilleker D., Surowiec P. (2014) "Poland’s 2011 online election campaign: new tools, new professionalism, new ways to win votes", Journal of Information Technology & Politics, 11:2, 186-205, DOI: 10.1080/19331681.2014.899176, wyd. Routledge.
 • Baranowski, P., Dobek-Ostrowska, B. (2012), Witryny internetowe kandydatów jako narzędzie komunikowania wyborczego w kampanii parlamentarnej w 2011 r., [w:] J. Garlicki (red.), Marketing polityczny i komunikowanie polityczne. Nowe zjawiska , nowe wyzwania, "Studia Politologiczne,", vol. 24, Warszawa: Wyd. INP UW, s. 104-131.

Rozdziały książek:

 • Baranowski, P. (2016) A comparative analysis of electoral communication during European Parliament and regional elections in 2014 in Poland, [w:] Konarska, K., Szynol, A., [red.] Media & Journalism in the Digital Era, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, str. 67-77.
 • Baranowski, P. (2016) Media społecznościowe w pracy dziennikarzy, [w:] Barczyszyn, P., Dobek-Ostrowska, B., [red.] Zmiana w dziennikarstwie. Kultura dziennikarska w Polsce, Rosji i Szwecji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, str. 173-188.
 • Dobek-Ostrowska, B.; Barczyszyn, P.; Michel, A.; Baranowski, P. (2013) Polish journalists – from politics to market, in Dobek-Ostrowska, Nygren, Anikina (eds.) Journalists in Three Media Systems. Polish, Russian and Swedish journalists about values and ideals, daily practice and the future. Moscow: Journalism Faculty Lomonosov Moscow State University.

Inne publikacje:

 • Baranowski, P., Paluch, A. (2015), Report: ECPR Winter School In Methods and Techniques, Polish Political Science Review 2(2)/2014, DOI: 10.15.15/ppsr-2015-0024, pp. 86-88.
 • Baranowski, P. (2015), ICA Conference report, Central European Journal of Communication, vol. 8, no 1(14), p. 166
 • Baranowski, P. (2014), Informatorzy bardziej anonimowi, http://pl.ejo-online.eu/etykadziennikarska/informatorzy-anonimowi
 • Baranowski, P. (2014), "Media in China. China in the Media: Processes, Strategies, Images,Identities", Central European Journal of Communication, Volume 7, No 2(13) Fall 2014, s. 300-303. (Recenzja książki)
 • Baranowski, P. (2013), "Political TV Advertising in Poland in Years 2005- 2010", Central European Journal of Communication, Volume 6, No 1(10) Spring 2013. s. 150-151. (Recenzja książki)