Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Michał Rydlewski

| Współpracownik

Kontakt

Konsultacje

O mnie

ur. 1983 r.; doktor; etnolog, filozof, medioznawca; absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego; członek Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (sekcja Antropologii Historii); autor Żeby widzieć, trzeba wiedzieć. Kulturowy wymiar percepcji wzrokowej; współredaktor (wraz z R. Wiśniewskim) zbioru artykułów pod tytułem Filozoficzna refleksja nad kulturą. Polska humanistyka pierwszej połowy XX wieku; autor 40 artykułów naukowych publikowanych m.in. w Etnografii Polskiej, Polskiej Sztuce Ludowej. Kontekstach, Przeglądzie Kulturoznawczym, Przeglądzie Filozoficznym-Nowej Serii, Filo-Sofiji, Ruchu Filozoficznym, Annales UMCS, Rocznikach Antropologii Historii, Teorii komunikacji i mediów, Perspektywach Biograficznych, Rocznikach Nauk Społecznych, Archiwum Emigracji oraz tomach pokonferencyjnych.