Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Michał Rydlewski

| Zakład Medioznawstwa

Kontakt

Konsultacje

Studia stacjonarne:
środa 10.00 – 11.00, czwartek 10.50 - 11.50

Studia niestacjonarne: 15 październik 10.15- 11.15; 5 listopad 12.40-13.40; 17 grudzień 10.15 – 11.15; 14 styczeń 10.15 – 11.15; 4 luty 10.15 – 11.15.

O mnie

ur. 1983 r. w Złotoryi; asystent w Zakładzie Medioznawstwa; doktor; etnolog, filozof, medioznawca; absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego; członek Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (sekcja Antropologii Historii); sekretarz „Roczników Antropologii Historii”; autor Żeby widzieć, trzeba wiedzieć. Kulturowy wymiar percepcji wzrokowej; współredaktor (wraz z R. Wiśniewskim) zbioru artykułów pod tytułem Filozoficzna refleksja nad kulturą. Polska humanistyka pierwszej połowy XX wieku; w przygotowaniu znajduje się książka Scenariusze kultury upokarzania. Studium z antropologii mediów; autor ponad 40 artykułów naukowych publikowanych m.in. w Etnografii Polskiej, Kontekstach. Polskiej Sztuce Ludowej, Przeglądzie Kulturoznawczym, Przeglądzie Filozoficznym-Nowej Serii, Filo-Sofiji, Ruchu Filozoficznym, Annales UMCS, Rocznikach Antropologii Historii, Teorii Komunikacji i Mediów, Perspektywach Biograficznych, Zeszytach Etnologii Wrocławskiej, Archiwum Emigracji oraz tomach pokonferencyjnych.