Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Michał Rydlewski

| Zakład Medioznawstwa

Kontakt

Konsultacje

Terminy konsultacji dla studentów stacjonarnych:
Wtorek, 9.10 – 10.10, s. 208.
Czwartek, 12.30 – 13.30, s. 208.
Terminy konsultacji dla studentów niestacjonarnych:
28 październik, 12.40-13.40, s. 208.
25 listopad, 12.40-13.40, s. 208.
9 grudzień, 12.40-13.40, s. 208.
13 styczeń, 12.40-13.40, s. 208.
10 luty, 12.40-13.40.

O mnie

ur. 1983 r. w Złotoryi; adiunkt w Zakładzie Medioznawstwa; doktor; etnolog, filozof, literaturoznawca; absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego; członek Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego Kultury Europejskiej przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (sekcja Antropologii Historii); sekretarz redakcji Roczników Antropologii Historii; autor Żeby widzieć, trzeba wiedzieć. Kulturowy wymiar percepcji wzrokowej; współredaktor (wraz z R. Wiśniewskim) zbioru artykułów pod tytułem Filozoficzna refleksja nad kulturą. Polska humanistyka pierwszej połowy XX wieku; w druku znajduje się książka pt. Scenariusze kultury upokarzania; autor ponad 40 artykułów naukowych publikowanych m.in. w Etnografii Polskiej, Kontekstach. Polskiej Sztuce Ludowej, Przeglądzie Kulturoznawczym, Przeglądzie Filozoficznym-Nowej Serii, Filo-Sofiji, Ruchu Filozoficznym, Sensus Historiae, Annales UMCS, Rocznikach Antropologii Historii, Teorii Komunikacji i Mediów, Perspektywach Biograficznych, Zeszytach Etnologii Wrocławskiej, Archiwum Emigracji oraz tomach pokonferencyjnych; interesuje się teorią i historią kultury, filozofią kultury, kulturą współczesną ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mediów.