Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Michał Grech

doktor | Zakład Projektowania Komunikacji

Kontakt

http://pk.uni.wroc.pl

Konsultacje

konsultacje w semestrze letnim:
stacjonarne:
poniedziałki: 10:00 do 11:30, p.205
wtorki: 15:30 do 16:00, p.205
z wyjątkiem: 24.04, 8.05

sesja zimowa i poprawkowa:

28 stycznia 2018 od 15:00 do 15:30
3 lutego 2018 od 13:00 do 14:00
03.02.2018, 13:00 do 14:00
05.02.2018, 12:00 do 13:00
09.02.2018, 13:00 do 14:00
15.02.2018, 17:00 do 18:00

Ważne info

Zmiana godzin konsultacji 17.12.2017 z 15:00 na 17:00.

Obszary badawcze

 • metodologia empirycznych badań komunikacji / methodology of empirical communication research
 • metody badania wizerunku / methods of image research
 • analiza zawartości i analiza dyskursu / content & discourse analysis
 • wizerunek i komunikacja instytucji / communication and image of  institutions
 • badania sieci społecznych w organizacjach / social network analysis (SNA) in organizations
 • eksperymentalne badania percepcji komunikatów / experiments in perception research
 • reprezentatywność badań komunikacji /representativeness in communication research
 • lingwistyka ilościowa i kognitywna / quantitative and cognitive linguistics

 

Doświadczenie

 • od 1.10.2009 - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 1.10.2011  - Instytut Grafki, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 • 1.10.2008 - 30.09.2011  - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 • 26.09.2008 obrona pracy doktorskiej pt. „Strony internetowe polskich uczelni niepublicznych jako medium językowej autoprezentacji”
 • 2002 - 2008  asystent - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej DSWE TWP
 • 2002 - 2006 studia doktoranckie - Uniwersytet Wrocławski – Instytut Kulturoznawstwa
 • 1997 - 2002     studia na Uniwersytecie Wrocławskim: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych – kierunek Kulturoznawstwo indywidualna organizacja studiów

Publikacje

Ważne info

W dniu 27.11 konsultacje odwołane. W dniu 28.11 zajęcia i konsultacje odwołane. Termin odrobienia zostanie ustalony na kolejnych zajęciach i ogłoszony na www.