Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Michał Grech

doktor habilitowany | Zakład Projektowania Komunikacji

Kontakt

http://pk.uni.wroc.pl

Konsultacje

terminy konsultacji:
poniedziałki 10:10-11:30, s.205
środy 9:30-10:00, s.205

zaoczne:
15.12.2019, 10:15 do 11:00
11.01.2020, 15:00 do 15:30
25.01.2020, 15:00 do 15:30
02.02.2020, 15:00 do 15:30
09.02.2020, 10:00 do 11:00
tel. (71)3757905

13.10.2019, 15:00 do 15:30
26.10.2019, 15:00 do 15:30
10.11.2019, 15:00 do 15:30
08.12.2019, 10:00 do 10:30

Ważne info

Ze względu na godziny rektorskie w dniu 22.01 w godzinach 8:30-12:00 konsultacje i zajęcią są odwołane.

Obszary badawcze

 • metodologia empirycznych badań komunikacji / methodology of empirical communication research
 • metody badania wizerunku / methods of image research
 • analiza zawartości i analiza dyskursu / content & discourse analysis
 • wizerunek i komunikacja instytucji / communication and image of  institutions
 • badania sieci społecznych w organizacjach / social network analysis (SNA) in organizations
 • eksperymentalne badania percepcji komunikatów / experiments in perception research
 • reprezentatywność badań komunikacji /representativeness in communication research
 • lingwistyka ilościowa i kognitywna / quantitative and cognitive linguistics

 

Doświadczenie

 • od 1.10.2009 - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 1.10.2011  - Instytut Grafki, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 • 1.10.2008 - 30.09.2011  - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 • 26.09.2008 obrona pracy doktorskiej pt. „Strony internetowe polskich uczelni niepublicznych jako medium językowej autoprezentacji”
 • 2002 - 2008  asystent - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej DSWE TWP
 • 2002 - 2006 studia doktoranckie - Uniwersytet Wrocławski – Instytut Kulturoznawstwa
 • 1997 - 2002     studia na Uniwersytecie Wrocławskim: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych – kierunek Kulturoznawstwo indywidualna organizacja studiów

Publikacje