Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Marcin Pielużek

| Zakład Dziennikarstwa

Kontakt

Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym:
poniedziałki, godz. 16.50-17.50, p. 207
wtorki, godz. 16.50-17.50, p. 207

Konsultacje w trakcie weekendów:
06.10., godz. 12.50-13.50, p. 207
25.11., godz. 10.20-11.20, p. 207
15.12., godz. 11.40-12.40, p. 207
13.01., godz. 10.20-11.20, p. 207
02.02., godz. 11.40-12.40, p. 207

O mnie

studia

 • 2008-2013 - studia doktoranckie - Stacjonarne Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2006-2008 - studia magisterskie - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2000-2003 - studia licencjackie  - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

granty i stypendia

 • 2013-2016 - kierownik projektu w ramach konkursu FUGA Narodowego Centrum Nauki. Realizacja badań "Wartości polskiego nacjonalizmu. Językowy obraz świata nacjonalistów w publikacjach oficjalnych oraz pismach drugiego i trzeciego obiegu"
 • 2011 - stypendium naukowe w ramach projektu Unii Europejskiej - "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą na zwiększenie konkurencyjności Uczelni"

doświadczenie dydaktyczne

 • od października 2017 - asystent w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • od 2016 roku - wykładowca w SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny filia we Wrocławiu
 • 2013-2017 - adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2010-2013 - wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

inne doświadczenie naukowe

 • od 2017 - członek stowarzyszenia naukowego The Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN), London School of Economics, Londyn, Wielka Brytania
 • 2016 - kierownik Ośrodka Badań nad Mediami i Komunikacją Społeczną Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • od 2015 - współpraca naukowa ze słoweńskim stowarzyszeniem naukowym A priori Academic Assciation z Lublany, Słowenia.
 • od 2014 - redaktor tematyczny w czasopiśmie naukowym "Zeszyty Prasoznawcze", wydawanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ

 • lingwistyka korpusowa,
 • badania wizerunkowo-marketingowe,
 • teorie konstruktywistyczne,
 • teorie systemów,
 • teorie mediów alternatywnych,
 • radykalne ruchy lewicowe i prawicowe,
 • wizualizacja danych,
 • branding,
 • corporate identity.

INFORMATION DESIGN - MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

[DZIENNI] "Żółte kamizelki"

[ZAOCZNI] KOMPLET WYZNACZNIKÓW PROJEKTÓW ZALICZENIOWYCH

 1. Projekt Dear Data
 2. Projektowanie dokumentów użyteczności publicznej
 3. Projekt główny

PROJEKTOWANIE DOKUMENTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Materiały do pracy:

1. Ulotka wersja PDF i wersja DOC

Lektura obowiązkowa:

 

[DZIENNI] ZAJĘCIA 6. OSIE CZASOWE

Wyznacznik projektu - Historia terroryzmu - timeline.

Dane do projektu, książka kodów.

TimeViz Browser.

 

Literatura obowiązkowa:

 

ZAJĘCIA 2-4.

Wyznaczniku projektu Dear Data

Lektura obowiązkowa:

Lektura dodatkowa:

Materiały wideo:

 

ZAJĘCIA 1.

Lektura obowiązkowa:

Lektura uzupełniająca:

Materiały:

METODY PREZENTACJI DANYCH - MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA

Dane: [1], [Księga kodów], [2].

ANALIZA EKSPLIKATYWNA

Lektura obowiązkowa:

Materiały wideo:

 

DASHBOARD - wyznaczniki projektu zaliczeniowego

 

ZAJĘCIA 6-8. ANALIZA EKSPLORATYWNA, PROJEKTOWANIE DATA STORYTELLINGU i WIZUALIZACJI 

Narzędzia:
•    Data Visualisation Catalogue
•    Interactive Chart Chooser

Dane:
•    Baza demografia GUS
 

Lektura obowiązkowa:

Jaki typ wizualizacji wybrać?

 

Wykresy kolumnowe/słupkowe

Wykresy liniowe

Wykresy kołowe

Wykresy słupkowe skumulowane

Inne typy wykresów

 

Lektura dodatkowa:

 

ZAJĘCIA 3. 

Wyznaczniki projektu #1: Alternatywna klasyfikacja medalowa

Lektura obowiązkowa:

Lektura dodatkowa:

Materiały wideo:

 

 

ZAJĘCIA 2.

Lektura obowiązkowa:

Dane:

 

ZAJĘCIA 1.

Lektura obowiązkowa:

Lektura uzupełniająca:

KOMUNIKACJA SUBKULTUROWA - MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

ZINY

Źródła:

Lektura obowiązkowa:

 

Lektura uzupełniająca:

 

Komunikacja subwersywna - wyznaczniki projektu: 

 • zaprojektowanie własnego posteru wykorzystującego wybraną strategię komunikacji subwersywnej
 • plakat można wykonać z wykorzystaniem dowolnej formy (grafika komputerowa, kolaż papierowy itp.)
 • plakat należy oddać w formie papierowej – format A3
 • projekt można wykonać w maksymalnie 3 osobowych grupach

Projekt będzie prezentowany i dyskutowany w trakcie zajęć w dniu 27 listopada

 

Wyznaczniki do przygotowania prezentacji o wybranych subkulturach:

 • geneza (np. czy jest to nowe zjawisko, czy też modyfikacja istniejącej subkultury, jakie są korzenie, źródła, inspiracje, zapożyczenia z innych subkultur itp.)
 • wygląd/sposób ubierania się
 • kultura (muzyka, pisma, sztuka)
 • styl życia
 • symbole
 • powiązania z innymi subkulturami
 • ideologia/światopogląd (za czym się opowiadają, przeciwko komu i/lub czemu występują).


Mile widziane ciekawe historie, zdjęcia i obrazki, materiały audiowizualne. 

Publikacje