Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Marcin Pielużek

| Zakład Dziennikarstwa

Kontakt

Konsultacje

Konsultacje :
18.06, godz. 14.00-15.00, s. 207
24.06, godz. 09.00-11.00, s. 207
25.06, godz. 11.00-12.00, s. 207
27.06, godz. 15.00-16.00, s. 207
11.07, godz. 11.00-12.00, s. 207
02.09, godz. 17.00-18.00, s . 205
04.09, godz. 11.00-12.00, s. 207

O mnie

studia

 • 2008-2013 - studia doktoranckie - Stacjonarne Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2006-2008 - studia magisterskie - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2000-2003 - studia licencjackie  - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

granty i stypendia

 • 2013-2016 - kierownik projektu w ramach konkursu FUGA Narodowego Centrum Nauki. Realizacja badań "Wartości polskiego nacjonalizmu. Językowy obraz świata nacjonalistów w publikacjach oficjalnych oraz pismach drugiego i trzeciego obiegu"
 • 2011 - stypendium naukowe w ramach projektu Unii Europejskiej - "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą na zwiększenie konkurencyjności Uczelni"

doświadczenie dydaktyczne

 • od października 2017 - asystent w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • od 2016 roku - wykładowca w SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny filia we Wrocławiu
 • 2013-2017 - adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2010-2013 - wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

inne doświadczenie naukowe

 • od 2017 - członek stowarzyszenia naukowego The Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN), London School of Economics, Londyn, Wielka Brytania
 • 2016 - kierownik Ośrodka Badań nad Mediami i Komunikacją Społeczną Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • od 2015 - współpraca naukowa ze słoweńskim stowarzyszeniem naukowym A priori Academic Assciation z Lublany, Słowenia.
 • od 2014 - redaktor tematyczny w czasopiśmie naukowym "Zeszyty Prasoznawcze", wydawanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ

 • lingwistyka korpusowa,
 • badania wizerunkowo-marketingowe,
 • teorie konstruktywistyczne,
 • teorie systemów,
 • teorie mediów alternatywnych,
 • radykalne ruchy lewicowe i prawicowe,
 • wizualizacja danych,
 • branding,
 • corporate identity.

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

METODY PREZENTACJI DANYCH

INFORMATION RESEARCH

BIG DATA

Publikacje