Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Małgorzata Czapiga-Klag

| Zakład Sztuk Audiowizualnych

Kontakt

http://www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl

Konsultacje

konsultacje w semestrze zimowym:

środa 10:05-11:05
czwartek 9:00-10:00

O mnie

Doktor nauk humanistycznych (w specjalności etnologia i antropologia kulturowa). Interesuję się szczególnie historią kultury, historią wyobrażeń, oral history, a także radiem i szeroko rozumianą audiosferą (m.in. współczesne zjawiska związane z audiosferą analizowane w oparciu o narzędzia antropologiczne - zwane czasem "etnografią mediów"; zagadnienia sztuki audialnej opisywane w kontekście nowych mediów i zjawisk konwergencji mediów itp.).Publikowałam w "Kontekstach", "Literaturze Ludowej", "Znaczeniach", "Kulturze Współczesnej", "Przeglądzie Kulturoznawczym" i in.

Publikacje

 • Małgorzata Czapiga, , Cóż po parasolniku w czasach gadżetów,„Kultura Współczesna” nr 3 (57) 2008, ,

 • Małgorzata Czapiga, , Obłędne ścieżki labiryntu. Wprowadzenie do lektury przestrzennej figury, „Literatura Ludowa”, nr 3 (35) 2009, ,

 • Małgorzata Czapiga, , Franciszkański gest Jerzego Grotowskiego – kilka słów o konsekwencjach wyborów życiowych i teatralnych, [w:] Observare Evangelium. Wrocławska Księga Jubileuszu 88-lecia Zakonu Braci Mniejszych, pod red. F. M. Rosińskiego OFM, Antoni, Wrocław 2009, ,

 • Małgorzata Czapiga, , Graffiti. Kilka uwag o zmienionych sytuacjach i kontekstach, [w:] Antropolog wobec współczesności. Tom w darze Prof. Annie Zadrożyńskiej, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, ,

 • Małgorzata Czapiga, , Teatr cieni w Zonie. O graffiti na murach Czarnobyla i Prypeci. „Konteksty” 2-3 2010, ,

 • Małgorzata Czapiga, , W labiryncie zwierciadeł. Uwagi o Zwierciadle Andrieja Tarkowskiego, „Znaczenia” nr 4 2010, ,

 • Małgorzata Czapiga, , Słuchowisko. Oralność technologicznie kontrolowana, [w:] Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, ,

 • Małgorzata Czapiga, , Piranesi. Nowożytny locus horridus, [w:] Mit, prawda, imaginacja, red. P. Kowalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ,

 • Małgorzata Czapiga, , Labirynt i inicjacja. Z dziejów wyobrażenia, [w:] Obszary kultury, pod red. J. Pasterskiej i S. Uliasza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, ,

 • Małgorzata Czapiga, , Okruchy fonosfery. Słowa, dźwięki, opowieści (w) feature na przykładzie twórczości Kazimierza Kowalskiego, [w:] Media wolne czy bezwolne, pod red. P. Kowalskiego i S. Zagórskiego, Oficyna Wydawnicza „Stopka”, Łomża 2011, ,

 • Małgorzata Czapiga, , Labirynt macicy – droga w świat i zaświat, [w:] Ciało cielesne, pod red. K. Konarskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ,

 • Małgorzata Czapiga, , Dziecięca katecheza radiowa. Słuchowisko religijne „Jan Paweł II czyi jak Karolek został papieżem”, [w:] Media a religia, red. I. Borkowski, B. Jastrzębski, D. Lewiński, Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2011, ,

 • Małgorzata Czapiga, , Miejsce po katastrofie, [w:] Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, pod red. K. Konarskiej, P. Kowalskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, ,

 • Małgorzata Czapiga, , Trzy matki. Trzy fotografie (Barthes, Kantor, Różewicz), [w:] Kultura. Pamięć i zapomnienie. Księga poświęcona pamięci Profesora Piotra Kowalskiego, pod red. B. Jastrzębskiego, K. Konarskiej, A. Lewickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław , ,

 • Małgorzata Czapiga, , Zamknięcie otwartego. Przekleństwo miasta-labiryntu, [w:] Miejsca święte, miejsca przeklęte. Polskie doświadczenie przestrzeni, pod red. W. Pawluczuka i S. Zagórskiego, Oficyna Wydawnicza „Stopka”, Łomża 2012 , ,

Pliki

Wiadomości