Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Katarzyna Kopecka-Piech

| Zakład Sztuk Audiowizualnych

Kontakt

http://kopecka-piech.pl/

Konsultacje

Konsultacje /Office hours
Gabinet 215 / Room 215

środa/Wednesday 15.45-16.45
czwartek/Thursday, 18.20-19.20

dla studentów zaocznych/for part-time students:
3.03, 15.05-16.05
14.04, 11.50-12.50
26.05, 11.50-12.50
23.06, 11.50-12.50

Ważne info

O mnie

doktor nauk humanistycznych, medioznawca badający społeczno-kulturowe znaczenie nowych mediów

doctor of humanities, media researcher interested in socio-cultural dimenstions of new media

Zainteresowania naukowe

  • nowe media / new media
  • technologie medialne / media technologies
  • mediatyzacja i saturacja medialna / mediatization and media saturation
  • innowacje medialne / media innovations
  • konwergencja mediów / media convergence