Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Katarzyna Kopecka-Piech

| Zakład Sztuk Audiowizualnych

Kontakt

http://kopecka-piech.pl/

Konsultacje

Konsultacje/Office hours
Gabinet 215 / Room 215

Konsultacje w sesji egzaminacyjnej/Office hours during the exam session:
3.02, 15.05-16.05
7.02, 18.30-19.30
8.02, 18.30-19.30
14.02, 17.00-18.00
15.02, 18.30-19.30.
18.02, 18.30-19.30

Rekrutacja w ramach programu ERASMUS+ Studia: http://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/studenci/erasmus/ogloszenia/rekrutacja-erasmus/

ERASMUS+ Studies recruitment: http://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/en/students/erasmus-/news-features-outgoing/erasmus-studies-recruitment/

Ważne info

O mnie

doktor nauk humanistycznych, medioznawca badający społeczno-kulturowe znaczenie nowych mediów

doctor of humanities, media researcher interested in socio-cultural dimenstions of new media

Zainteresowania naukowe

  • nowe media / new media
  • technologie medialne / media technologies
  • mediatyzacja i saturacja medialna / mediatization and media saturation
  • innowacje medialne / media innovations
  • konwergencja mediów / media convergence