Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Jerzy Jastrzębski

|

Kontakt

Konsultacje

O mnie

Jestem profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Wrocławskiego. Moje podstawowe prace (rozprawy naukowe i eseje) dotyczą najnowszej historii kultury i polityki kulturalnej, kultury masowej i ludowej, dziennikarstwa, medioznawstwa i pedagogiki. Przez wiele lat współpracowałem z radiem Wolna Europa, gazetami „Nowy Dziennik” (Nowy Jork), „Gazeta” (Toronto), „Odra” i in. Pracuję w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie (Wydział Lalkarski we Wrocławiu – od 1985 roku) i w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jestem członkiem redakcji czasopism „Literatura Ludowa”, „Kultura i Komunikacja (2K)”, „Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja”. Współtworzyłem i redagowałem wydawnictwa słownikowe i encyklopedyczne (Słownik New Age`u, Encyklopedyczny przewodnik po swiecie idei XX wieku, Jak żyć?- słownik wartości i wzorów kultury).

Obszary badawcze

 • historia literatury ze szczególnym uwzględnieniem dramatu
 • historia i teoria kultury
 • medioznawstwo

Publikacje

 • Jerzy Jastrzębski, 2007, Kryzys edukacji jako kryzys komunikacji [w:] Człowiek w sieci zniewolonych dróg (red. M. Jędrzejko, W. Bożejewicz)., Pułtusk,

 • Jerzy Jastrzębski, 2006, Między neutralnością a zaangażowaniem, „Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja”, 2005, nr 4; Notatki o sensie życia (w:) P. Kowalski, Z. Libera (red.) Poszukiwanie sensów. Lekcja z czytania kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego., Kraków,

 • Jerzy Jastrzębski, 2006, Etyka i kodeksy uczonych [w:] Problemy edukacji w szkole wyższej (red. A. Szeląg), Oficyna Wydawnicza „Impuls”., Kraków,

 • Jerzy Jastrzębski, 2006, Etyka dziennikarstwa śledczego. Teoria i praktyka w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych [w:], Dziennikarstwo śledcze (red. M. Palczewski, M. Worsowicz)., Łódź,

 • Jerzy Jastrzębski, 2005, Młodzież i wielość rzeczywistości kultury współczesnej [w:] M. Dziemianowicz, B.D. Gołębniak, R. Kwaśnica (red.), Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania, Wydawnictwo Naukowe DSWE., Wrocław,

 • Jerzy Jastrzębski, 2005, Aksjologia dziennikarska i dyskurs cybernetyczny [w:] A. Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko (red.) Język@multimedia, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP., Wrocław,

 • Jerzy Jastrzębski, 2005, A może by tak przestać zadawać pytania? (o filozofię i pedagogikę), P. Dehnel, P. Gutowski, Filozofia a pedagogika. Studia i szkice, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP., Wrocław,

 • Jerzy Jastrzębski, 2004, Ciekawe czasy. Szkice o kulturze i edukacji., Wrocław,

 • Jerzy Jastrzębski, 2004, Etyka mediów lokalnych [w:] Media lokalne – w świecie wolności i ograniczeń, red. A. Woźny, I. Borkowski., Wrocław,

 • Jerzy Jastrzębski, 2004, Spór o wartości w epoce globalizacji [w:] A. Szerląg (red.), Edukacja ku wartościom, Wyd. Impuls, s. 13-23., Kraków,

 • Jerzy Jastrzębski, 2004, Edukacja medialna [w:] I. Borkowski, Edukacja medialna. Teksty i preteksty, s. 28-36., Wrocław,

 • Jerzy Jastrzębski, 2004, Okazywanie szacunku, [w:] A. Juzwenko, J. Miodek (red), Między teatrem a literaturą. Ksiega ofiarowana Profesorowi Januszowi Deglerowi w 65. rocznicę urodzin, s. 381-386., Wrocław,

 • Jerzy Jastrzębski, 2003, Kodeksy etyki dziennikarskiej jako narzędzie promowania własnego środowiska [w:] W lustrze – wizerunek mediów własny, red. A. Woźny, I. Borkowski., Wrocław,

 • Jerzy Jastrzębski, 2003, Odkrywanie codzienności, „Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja” 2003, numer specjalny, s. 9-20, bd,

 • Jerzy Jastrzębski, 2001, Etyka dziennikarska i nowe media [w:] Nowe media – nowe w mediach, red. A. Woźny, I. Borkowski, s. 34-45, Wrocław,

 • Jerzy Jastrzębski, 1992, Koniec żałosny. Szkice literackie., Wrocław,

 • Jerzy Jastrzębski, 1987, Między apologią a negacją. Kultura ludowa w polemikach 1939-1948., Warszawa,

 • Jerzy Jastrzębski, 1982, Czas relaksu. Szkice o kulturze masowej i jej okolicach., Wrocław,

 • Jerzy Jastrzębski, 1978, Wokół kultury i literatury ludowej., Warszawa,

Wiadomości