Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Dawid Głownia

| Zakład Sztuk Audiowizualnych

Kontakt

http://pan-optykon.pl/

Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021.

Konsultacje stacjonarne (sala 211):
Co drugi wtorek: (13, 27 X, 10, 24 XI, 8, 22 XII, 8, 19 I): 11:40-13:10.

Konsultacje zdalne (Zoom, MSTeams):
Co drugi wtorek: (6, 20 X, 4, 17 XI, 1, 15 XII, 12, 26 I): 11:40-13:10.
Każdy poniedziałek: 18:30-20:00.

Dodatkowo istnieje możliwość konsultacji zdalnych w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową.

O mnie

Rocznik 1984. Doktor nauk o sztuce – rozprawa doktorska poświęcona początkom kina w Japonii, obroniona na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem autorem książki Sześć widoków na kinematografię japońską. Kulturowe, społeczne, polityczne i instytucjonalne konteksty kina oraz kilkunastu artykułów naukowych opublikowanych w tomach zbiorowych i czasopismach (m.in. „Kultura Popularna”, „Silva Iaponicarum”, „Litteraria Copernicana”, „Studia Humanistyczne AGH”, „Didaskalia” i „Quart”). Poza aktywnością publikacyjna i konferencyjną angażuję się także w działalność popularyzatorską, głównie w formie popularnonaukowych prelekcji. Szczegółowy wykaz mojej działalności dostępny jest znaleźć tutaj. Cyfrowe wersje moich publikacji dostępne są na moich profilach w serwisach Academia.edu i ResearchGate.

Zainteresowania badawcze

  • historia kina w Japonii, głównie w jego społeczno-historycznych kontekstach
  • recepcja japońskiego kina w Europie i USA
  • światowe kino gatunków i jego marginesy
  • historia amerykańskiego komiksu
  • socjologia (pop)kultury

Publikacje

Monografie:

Sześć widoków na kinematografię japońską. Kulturowe, społeczne, polityczne i instytucjonalne konteksty kina, Wydawnictwo Yohei, Wrocław 2013 [Wydanie II : Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2016]

 

Artykuły polskojęzyczne:

Wojna rosyjsko-japońska w europejskich i amerykańskich filmach z epoki, [w:] Marginesy głównych nurtów, red. A. Lewicki, R. Wróblewski, Oficyna Wydawnicza ATUS, Wrocław 2020.

Pacyfikacja niepokornych komiksów przez Kodeks Komiksowy na przykładzie zmian wprowadzanych w przedrukach komiksów sprzed 1955 roku, „Kultura Popularna”, Nr 4(62)/2019.

Przekształcenia formy i funkcji pokazów latarni magicznej w XIX-wiecznej Japonii, „Quart”, Nr 4(54)/2019.

Obraz(y) Japonii w filmach z katalogu Lumière et Cie, „Znaczenia”, Nr 16, 2017.

Burza w kosmosie: „Zakazana planeta” jako gatunkowa trawestacja Szekspira, [w:] Lustra i echa: Filmowe adaptacje dzieł Williama Shakespeare’a, red. O. Katafiasz, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Kraków 2017.

Burza w kosmosie: „Zakazana planeta” jako gatunkowa trawestacja Szekspira, „Didaskalia”, Nr 135 2016.

„Gdzieś tam, gdzie życie jest tanie” – polskie wizje filmów snuff, [w:] Groza w kulturze polskiej, red. R. Dudziński, K. Kowalczyk, J. Płoszaj, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2016.

Kwiaty ciała i krwi: Wokół mitu filmów snuff, „Studia Humanistyczne AGH”, Vol. 14, Nr 1, 2015, Współautor: Przemysław Dudziński.

Superproduzioni all’italiana: Włoskie imitacje zagranicznych hitów filmowych. Wstęp do problematyki, [w:] Bękarty kinematografii, czyli rzecz o filmach nie(do)cenionych, red. J. Łuniewicz, F. Nowak, B. Racięski, Wydawnictwo Yohei, Wrocław 2014.

„Na ducha Lenina!”. Historia sowieckich bohaterów komiksowych w popkulturze amerykańskiej, „Praktyka Teoretyczna”, Nr 4(14)/2014. Współautorzy: Przemysław Dudziński, Radosław Pisula, Michał Wolski.

Polisemiczne potwory: Kaijū eiga jako nośnik treści społeczno-politycznych. Casus Godzilli, „Litteraria Copernicana”, Nr 2(14)/2014.

Ojciec filmu japońskiego i jego największa gwiazda: współpraca Shōzō Makino i Matsunosuke Onoe w kontekście narodzin i rozwoju profesjonalnej japońskiej branży filmowej, „Tematy z Szewskiej”, Nr 1(9)/2013.

Świadectwo przemian: Sport we wczesnym kinie japońskim, „Szkice Humanistyczne”, Tom XIII, Nr 2-3, Vol. 32, 2013.

Niezamierzony skandal, nieświadoma transgresja: Jak Zigomar stworzył japoński system cenzury filmowej, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne”, Nr 1(4)/2012.

Sprawa Akō a Chūshingura, fakty a przedstawienia: Filmowe (re)interpretacje historii 47 wiernych roninów, „Polisemia”, Nr 3(7)2011.

Herosi kinematografii: początki japońskiego przemysłu filmowego, „Kultura i Historia”, Nr 20, 2011.

Stosunek inteligencji do zmiany pozycji Kościoła Katolickiego w Polsce jako jeden z elementów transformacji ustrojowej, „Nauki Polityczne – Zeszyty Naukowe KNPUJ”, Nr 6 2010.

Civil Religion a amerykańskie kino głównego nurtu, „Kultura Popularna”, Nr 3(21)/2008.

 

Artykuły anglojęzyczne

Sport in Japanese Cinema from the End of 19th Century to the End of the Pacific War. An Exploration, „Silva Iaponicarum”, Vol. XLIII/XLIV/XLV/XLVI, 2015.

Socio-Political Aspects of Kaiju Eiga Genre: A Case Study of the Original Godzilla, „Silva Iaponicarum”, Vol. XXXVII, Autumn, 2013.

The Zigomar Scandal and the Film Censorship System in Japan, „Silva Iaponicarum”, Vol. XXXI, Spring, 2012.

 

Redakcja

„Silva Iaponicarum”, Vol. XLIII/XLIV/XLV/XLVI, 2015. Numer specjalny: Polish Film Studies and Japanese Cinema. Współredaktor: Krzysztof Loska.