Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Zakład Sztuk Audiowizualnych

Zakład Sztuk Audiowizualnych

Zakład Sztuk Audiowizualnych powstał w roku 2017 i skupia badaczy zajmujących się, zarówno w pracy naukowej, jak i dydaktycznej, niezwykle szeroko pojętą audiowizualnością. W obszarze zainteresowań badawczych mieści się więc zarazem historia i teoria filmu fabularnego oraz dokumentalnego czy telewizyjnych seriali, jak i problemy związane ze współczesną audiosferą oraz mediatyzacją czy saturacją medialną.

Publikacje pracowników Zakładu dotyczą rozmaitych sfer funkcjonowania tradycyjnych i nowych mediów – od początków kinematografii do najnowszych zjawisk, które można zaobserwować we wciąż ewoluującym internecie. Ta wielość zainteresowań i metod badawczych pozwala na spojrzenie na problem audiowizualności z różnych, wzajemnie uzupełniających się perspektyw.

Zatrudnieni

Prof. dr hab. Arkadiusz Lewicki

Prof. dr hab. Arkadiusz Lewicki

Kierownik Zakładu
Strona www
dr Małgorzata Czapiga

dr Małgorzata Czapiga

Adiunkt
Strona www
dr Katarzyna Kopecka-Piech

dr Katarzyna Kopecka-Piech

Adiunkt
Strona www
dr Agnieszka Zwiefka-Chwałek

dr Agnieszka Zwiefka-Chwałek

Adiunkt
Strona www