Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Zakład Dziennikarstwa

Zakład Dziennikarstwa

Zakład Dziennikarstwa charakteryzuje się bogactwem prowadzonych badań naukowych. Jego pracownicy prowadzą badania nad różnymi aspektami funkcjonowania mediów, kulturą dziennikarską, funkcjonowaniem w teorii i praktyce zawodów dziennikarskich, a także różnymi aspektami regulacji i samoregulacji mediów w Polsce i innych systemach medialnych. Ponadto w Zakładzie prowadzone są badania nad historią i kulturą Dolnego Śląska, gatunkami dziennikarskimi i językiem współczesnego dyskursu publicznego. W Zakładzie ukazuje się rocznik naukowy zatytułowany "Dziennikarstwo i Media" obecny na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego . Publikacja artykułu w czasopiśmie pozwala uzyskać 5 punktów. 

Zatrudnieni

prof. zw. dr hab. Andrzej Zawada

prof. zw. dr hab. Andrzej Zawada

kierownik zakładu
Strona www
prof. dr hab. Igor Borkowski

prof. dr hab. Igor Borkowski

prodziekan
Strona www
prof. dr hab. Bartosz Jastrzębski

prof. dr hab. Bartosz Jastrzębski

Adiunkt
Strona www
dr Małgorzata Kolankowska

dr Małgorzata Kolankowska

mgr Joanna Morawiecka

mgr Joanna Morawiecka

asystent
Strona www
mgr Tomasz Nowak

mgr Tomasz Nowak

asystent
dr Marcin Pielużek

dr Marcin Pielużek

Adiunkt
dr Adam Szynol

dr Adam Szynol

adiunkt
Strona www
dr Paweł Urbaniak

dr Paweł Urbaniak

Adiunkt
Strona www
mgr Jakub Wilk

mgr Jakub Wilk

Wykładowca
dr Łukasz Żukowski

dr Łukasz Żukowski

Adiunkt