Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Kalina Sobierajska

| Doktorant

Contact

Office hours

Ze względu na wyjazdy zagraniczne proszę o indywidualny kontakt drogą mailową.

O mnie

Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie doktorantka na Wydziale Filologicznym w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. 

Obszary zainteresowań

  • Komunikacja międzykulturowa
  • Edukacja międzykulturowa
  • Metodologia badań kultury
  • Ksenologia
  • Badania biograficzne
  • Postcolonial Studies

Publikacje

1.K.Sobierajska, Wędrowny ptak, czyli podróżniczka, emigrantka i kosmopolitka. Sylwetka Marii Bochdan-Niedenthal w: Polacy i ich Potomkowie w Ameryce Łacińskiej, red.R.Raczyński, Gdynia 2017, s.97-108.

2. K.Sobierajska, Obraz Nowego Świata w listach polskich emigrantów w Ameryce Łacińskiej w: Stromata Anthropologica. Świat Kuriozów. Od zadziwienia do fascynacji, K.Łeńska-Bąk [red.], t.11, Opole 2016, s.109-118.

3. K.Sobierajska, Życie w walizkach, czyli o rzeczach w świecie emigracji i podróży w: Znaczenia. Kultura, komunikacja, społeczeństwo, A.Zawada [red.], nr 12/2015, s.21-31.

4. K.Sobierajska, Czy Obcy może stać się Swój? Problemy migracji i integracji w: Znaczenia. Kultura, komunikacja, społeczeństwo, A.Zawada [red.], nr 10/2014, s.117-125.

5. K.Sobierajska, Szkic na temat epistemologii i etyki badań epistolograficznych w: Inny, Obcy, Potwór. Kulturowo-społeczne aspekty odmienności przez wieki, red.J.Żychlińska, A.Głowacka-Penczyńska, s.124-134.

***

6. K.Sobierajska, Are we still a good guys? Dystopie młodzieżowe w perspektywie antropologii kulturowej w: Przeboje z różnych stron, red.J.Grębowiec, A.Lewicki, Kraków 2017, s.97-126.

7.K.Sobierajska, Forbrydelsen vs. The Killing. Komparatystyka seriali w kontekście różnic kulturowych w: Seriale z różnych stron, A.Lewicki, J.Grębowiec, Wrocław 2015, s.141-161.

8. K.Sobierajska, A.Matyja, Strach się bać. O dyskursie strachu przed muzułmańskimi imigrantami w polskim Internecie w: Człowiek i emocje w badaniach humanistycznych i społecznych, M.Sas, K.Żojdzia [red.], Warszawa 2016, s.163-181.

***

9. K.Sobierajska, R.Duchnevič, Edukacja obywatelska w szkole litewskiej a problem różnic kulturowych i wartości w: Obywatelskość 2.0, M.Jakimowicz, M.Sikora [red.], Bydgoszcz 2016, s.93-108.