Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Roman Wróblewski

| Zakład Komunikacji Wizerunkowej, Dyrekcja Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Contact

http://www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl

Office hours

Konsultacje w semestrze zimowym:
Wtorki 9.00-10.00
Środy 12.00-13.00
Uwaga, zmiana godzin konsultacji: w dniu 23 stycznia (wtorek) konsultacje odbędą się w godzinach 8.30-9.30.

Konsultacje styczniowe i lutowe w terminach zjazdów studentów zaocznych:
14.01.2018 godz. 11.45-12.40
21.01.2018 godz. 12.50-14.00
11.02.2018 godz. 11.45-12.45