Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Michał Grech

doktor | Zakład Projektowania Komunikacji

Contact

http://pk.uni.wroc.pl

Office hours

konsultacje w semestrze letnim:

stacjonarne:
poniedziałki: 10:00 do 11:30, p.205
wtorki: 15:30 do 16:00, p.205

z wyjątkiem: 20.03, 23-24.04, 15.05

zaoczne:
03.03.2018, 10:00 do 10:30
07.04.2018, 15:00 do 15:30
29.04.2018, 13:00 do 13:30
05.05.2018, 12:20 do 12:50
19.05.2018, 15:00 do 15:30
10.06.2018, 13:00 do 13:30
24.06.2018, 13:00 do 13:30

Ważne info

W dniach 25-25.04.2018 zajęcia i konsultacje są odwołane. Termin odrobienia ustalimy na kolejnym spotkaniu.

Obszary badawcze

 • metodologia empirycznych badań komunikacji / methodology of empirical communication research
 • metody badania wizerunku / methods of image research
 • analiza zawartości i analiza dyskursu / content & discourse analysis
 • wizerunek i komunikacja instytucji / communication and image of  institutions
 • badania sieci społecznych w organizacjach / social network analysis (SNA) in organizations
 • eksperymentalne badania percepcji komunikatów / experiments in perception research
 • reprezentatywność badań komunikacji /representativeness in communication research
 • lingwistyka ilościowa i kognitywna / quantitative and cognitive linguistics

 

Doświadczenie

 • od 1.10.2009 - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 1.10.2011  - Instytut Grafki, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 • 1.10.2008 - 30.09.2011  - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 • 26.09.2008 obrona pracy doktorskiej pt. „Strony internetowe polskich uczelni niepublicznych jako medium językowej autoprezentacji”
 • 2002 - 2008  asystent - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej DSWE TWP
 • 2002 - 2006 studia doktoranckie - Uniwersytet Wrocławski – Instytut Kulturoznawstwa
 • 1997 - 2002     studia na Uniwersytecie Wrocławskim: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych – kierunek Kulturoznawstwo indywidualna organizacja studiów

Publikacje

Ważne info

..