Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Konferencja naukowa "Badania komunikacji. Idee, teorie metody: symbole i wartości"

O konferencji

Doktoranckie Koło Naukowe Komunikologów ma przyjemność zaprosić prelegentów oraz słuchaczy na kolejną edycję lokalnej konferencji naukowej z cyklu "Badania komunikacji. Idee, teorie, metody", która odbędzie się 28 kwietnia 2017 w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. 

Tematem konferencji będą symbole i wartości, które pomimo swej abstrakcyjnej i nieuchwytnej natury stanowią istotne elementy fundamentów tego, co społeczne: mogą stać się obiektami sporów, być wynoszonymi na sztandary i transparenty, organizować obyczaje i rytuały, łączyć i dzielić członków społeczeństwa.

Ponieważ niemożliwe jest ustalenie ostatecznych ich znaczeń, zachęcamy do rozważań zorientowanych na funkcje, role i znaczenie symboli oraz wartości w procesach komunikowania. Szczególnie frapujące mogą wydawać się związki tychże z polityką, nauką czy kulturą, obserwowane zarówno z pozycji teoretycznych, jak i empirycznych. 

 

Wśród sugerowanych zagadnień zachęcamy do dyskusji na takie tematy jak:

  • przemoc symboliczna
  • znak-kod-kultura: analizy semiotyczne i pragmatyczne 
  • symbole kolektywne
  • kryzys wartości
  • symbol w literaturze i sztuce
  • aksjologia w komunikacji
  • metafory i mity w komunikacji
  • wartości i symbole w polityce

Informacje logistyczne