Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Łukasz Kliś

| Współpracownik

Contact

http://www.port_lukasza.republika.pl/lux_wejscie.htm

Office hours

O mnie

Urodzony 5 maja 1975 roku w Bielsku-Białej. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im Juliana Fałata w Bielsku-Białej (klasa wystawiennicza, matura z wyróżnieniem i dyplom w roku 1995). Absolwent Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, dyplom w 2000 roku. W latach 2000 – 2006 pracował a różnych agencjach reklamowych we Wrocławiu, na stanowisku grafika komputerowego, a później dyrektora artystycznego. Od października 2002 roku zatrudniony w Katedrze Projektowania Graficznego Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku 2005 obronił doktorat w dyscyplinie sztuki piękne w Instytucie Sztuki. W roku 2013 obronił habilitację w dyscyplinie sztuki piękne w Instytucie Sztuki w Cieszynie. W roku 2013 objął stanowisko Kierownika Zakładu Projektowania Graficznego Instytut Sztuki w Cieszynie.
 
Prowadzi zajęcia z zakresu projektowania graficznego i grafiki wydawniczej. Czynnie zajmuje się projektowaniem graficznym (projekty z zakresu grafiki edytorskiej, plakatu, znaki graficzne). Stale współpracuje z Wydawnictwem Uniwersyteckim Uniwersytetu Śląskiego. Bierze udział w krajowych i zagranicznych przeglądach, wystawach w zakresie projektowania graficznego. Zajmuje się także filozofią dizajnu, teorią i historią designu. Od 2013 roku jest współpracownikiem Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego – prowadzi zajęcia z zakresu teorii i historii designu, brand designu, podstaw komunikacji wizualnej.