Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Michał Rydlewski

| Zakład Medioznawstwa

Contact

Office hours

Terminy moich konsultacji dla studentów stacjonarnych w sesji egzaminacyjnej:

17.06., poniedziałek, godz. 8.00. s. 208.
24..06., poniedziałek, godz. 8.00. s. 208.
01.07., poniedziałek, godz. 8.00 s. 208.

Terminy moich konsultacji dla studentów niestacjonarnych w sesji egzaminacyjnej:

16 czerwca, niedziela, godz. 15.05. - 16.05, s. 208.
22 czerwca, sobota, godz. 17.45 - 18.45, s. 208.
30 czerwca, niedziela, godz. 9.00 - 10.00, s. 208.

O mnie

ur. 1983 r. w Złotoryi; adiunkt w Zakładzie Medioznawstwa; doktor; etnolog, filozof, literaturoznawca; absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego; członek Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego Kultury Europejskiej przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (sekcja Antropologii Historii); sekretarz redakcji Roczników Antropologii Historii; autor Żeby widzieć, trzeba wiedzieć. Kulturowy wymiar percepcji wzrokowej; współredaktor (wraz z R. Wiśniewskim) zbioru artykułów pod tytułem Filozoficzna refleksja nad kulturą. Polska humanistyka pierwszej połowy XX wieku; w druku znajduje się książka pt. Scenariusze kultury upokarzania; autor ponad 40 artykułów naukowych publikowanych m.in. w Etnografii Polskiej, Kontekstach. Polskiej Sztuce Ludowej, Przeglądzie Kulturoznawczym, Przeglądzie Filozoficznym-Nowej Serii, Filo-Sofiji, Ruchu Filozoficznym, Sensus Historiae, Annales UMCS, Rocznikach Antropologii Historii, Teorii Komunikacji i Mediów, Perspektywach Biograficznych, Zeszytach Etnologii Wrocławskiej, Archiwum Emigracji oraz tomach pokonferencyjnych; interesuje się teorią i historią kultury, filozofią kultury, kulturą współczesną ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mediów.