Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Marek Bratuń

| Zakład Komunikacji Wizerunkowej

Contact

http://www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl

Office hours

KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2018-2019

STUDIA STACJONARNE

środa, godz. 15.00-16.00, gab. 215.
czwartek, godz. 16.40-17.40, gab. 215.

STUDIA NIESTACJONARNE

niedziela 24 marca 2019, godz. 10.15-11.15, gab. 215.
niedziela 7 kwietnia 2019, godz. 10.15-11.15, gab. 215.
niedziela 19 maja 2019, godz. 10.15-11.15, gab. 215.

KONSULTACJE W
SESJI EGZAMINACYJNEJ I POPRAWKOWEJ

studia stacjonarne:

poniedziałek 17 czerwca 2019, godz. 8.00-10.00, gab. 215.
poniedziałek 9 września 2019, godz. 10.00-12.00, gab. 215.

studia niestacjonarne:

niedziela 16 czerwca 2019, godz. 10.15-11.15, gab. 215.

O mnie

 • 1982 magister filozofii (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, specjalizacja: filozofia teoretyczna). Praca - Koncepcja filozofii moralnej według św. Tomasza z Akwinu na podstawie Komentarza do Etyki Nikomachejskiej Arystotelesa.
 • 1988 doktor nauk humanistycznych (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie). Praca - Historyczno-literacka geneza twórczości markiza de Sade.
 • 1988-1992 adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (Pracownia Historii Literatury i Edytorstwa Wieku Oświecenia).
 • 1992-2004 adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego.
 • 1995-1999, 2002-2004 kierownik Zakładu Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego.
 • 2002-2003 wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego.
 • 2003 doktor habilitowany nauk humanistycznych (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego). Praca - ,,Ten wykwintny, wykształcony Europejczyk". Zagraniczne studia i podróże edukacyjne Michała Jerzego Wandalina Mniszcha w latach 1762-1768 [Opole 2002].
 • 2004 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
 • 2005-2006 pełnomocnik Kierownika Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ds. studenckich i dydaktycznych.
 • 2006-2015 pełnomocnik Kierownika Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ds. zagranicznej wymiany studenckiej.
 • 2010-2013 zastępca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ds. infrastruktury i współpracy z zagranicą. 

Obszary badawcze

 • deontologia mediów
 • metodologia badań medioznawczych
 • dziennikarstwo naukowe
 • dziennikarstwo śledcze
 • obraz Polski w mediach zachodnioeuropejskich (XVIII-XXI w.)
 • współczesna prasa francuskojęzyczna
 • komunikacja międzykulturowa na przykładzie związków polsko-francuskich i polsko-szwajcarskich (XVIII-XXI w.)
 • Europa Wiedzy XXI stulecia
 • ars apodemica (sztuka podróżowania) jako forma komunikacji społecznej w nowożytnej Europie

Publikacje

 • Marek Bratuń, 2010, Nowe Technologie Multimedialne, (w) ,,Dziennikarstwo i Media", t. 1, pod red. Kariny Stasiuk-Krajewskiej i Igora Borkowskiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 221-225., Wrocław,

 • Marek Bratuń, 2009, Erasmus w 16 smakach, czyli studenckie wyprawy po edukacyjne przyprawy / Erasmus in 16 flavours, expeditions in search of educational seasoning, redaktorzy / edited by: Aleksandra Szadok-Bratuń, Marek Bratuń, Semata, ss. 313., Wrocław,

 • Marek Bratuń, 2009, Elie Bertrand et ses Observations sur Rome Politique, (w:) Les Philosophes et leurs papes. Actes du colloque Les papes imaginaires des Lumieres francaises 1713-1789, Rome: 13-15 mars 2008, etudes reunies par Jan Herman, Kris Peeters et Paul Pelckmans, Ed., Amsterdam-New York ,

 • Marek Bratuń, 2008, Les medias contemporains en Pologne, Oficyna Wydawnicza ATUT, ss. 144., Wrocław,

 • Marek Bratuń, 2007, Vincenz Bernhard Tscharner et la Pologne, ,,Orbis Linguarum", t. 31, s. 435-439. , Wrocław,

 • Marek Bratuń, 2005, Elie Bertrand et la Pologne, ,,Orbis Linguarum", t. 28, s. 367-372., Wrocław,

 • Marek Bratuń, 2005, L’Encyclopédie d’Yverdon et le nouveau regard sur le gouvernement de Pologne a la veille du premier partage, (w:) L’Encyclopédie d’Yverdon et sa résonance européenne. Contextes-contenues-prolongements. Recueil de travaux édité par Jean-Daniel Candaux, Ala, Geneve ,

 • Marek Bratuń, 2005, Le voyage en France du comte Mniszech, de son frère et de leur précepteur chez Jean-François Séguier (juin, juillet, aout 1765), (w:) Jean-François Séguier (1703-1784). Un Nîmois dans l’Europe des Lumieres. Actes réunis par Gabriel Audisio et François Pug, Aix-en-Provence ,

 • Marek Bratuń, 2003, Ars apodemica. Narodziny-rozwój-zmierzch, (w:) Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podróż w dyskursach kultury, pod red. Piotra Kowalskiego, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, s. 67-76., Opole ,

 • Marek Bratuń, 2003, D.A.F. de Sade, Rozważania na temat romansu, (w:) tenże, Powiedzieć wszystko, wybór i tłumaczenie Bogdan Banasiak, Marek Bratuń, Krzysztof Matuszewski, Wyd. Łódzkie, Łódź 1991, s. 342-364 [przekład, przypisy, nota]. Przedruk w: D.A.F. de Sade, Powiedzieć , Kraków ,

 • Marek Bratuń, 2002, Ten wykwintny, wykształcony Europejczyk. Zagraniczne studia i podróże edukacyjne Michała Jerzego Wandalina Mniszcha w latach 1762-1768, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, ss. 318., Opole ,

 • Marek Bratuń, 2000, Die polnische Deutschlandreise in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts am Beispiel von Graf Michael Georg Mniszechs Reisebeschreibung 1765, ,,Das achtzehnte Jahrhundert", Jahrgang 24, Heft 1, s. 13-24., Wolfenbüttel ,

 • Marek Bratuń, 1999, Paris aux yeux des jeunes Sarmates éclairés en 1766-1767 d’après une correspondance inédite de Joseph et Michel-Georges Mniszech, ,,Studies on Voltaire and the Eighteenth Century”, t. 371, s. 257-274., Oxford,

 • Marek Bratuń, 1993, H.G. de Riquetti, hrabia de Mirabeau, Moje nawrócenie, czyli wyznania libertyna, Wyd. Europa, ss. 167 [przekład, przypisy, posłowie]. , Wrocław,

 • Marek Bratuń, 1987, D.A.F. de Sade, Justyna, czyli nieszczęścia cnoty, Wyd. Łódzkie, ss. 249 (wyd. 2, 1989; wyd. 3, 1989; wyd. 4, 1991) [przekład, przypisy, posłowie]., Łódź,

 • Marek Bratuń, 1994, D. Szenes, Najsłynniejsze powieści literatury światowej, Wyd. Opus, ss. 261 (wyd. nowe 1995, ss. 341) [przekład, przypisy, bibliografia]., Łódź,