Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Kazimierz Wolny-Zmorzyński

| Współpracownik

Contact

Office hours

O mnie

Medioznawca i literaturoznawca

 • Kierownik Zakładu Genologii Dziennikarskiej w IDiKS UJ
 • Wiceprezes Towarzystwa Studiów Dziennikarskich
 • Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
 • Członek Komisji Prasoznawczej Polskiej Akademii Nauk, oddział w Krakowie
 • Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1980);
 • Doktorat: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin (1988);
 • Kolokwium habilitacyjne: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2002) na podstawie książki: Wobec świata i mediów: Ryszarda Kapuścińskiego dylematy dziennikarskie, literackie, społeczno-polityczne. Kraków 1999;
 • W latach 1990-1994 - wykładowca na Uniwersytecie Budapeszteńskim;
 • Felietonista "Gazety Wyborczej" ("Gazeta w Rzeszowie" w latach 1994-1998);
 • W latach 1996-2008 ? dyrektor Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 • Felietonista "Gazety Krakowskiej" (rubryka: "O Krakowie w mediach" 2002-2004);
 • Pomysłodawca i organizator "Piwnicy Medialnej" w "Piwnicy pod Baranami" oraz "Salonu Medialnego" w Klubie Dziennikarza "Pod Gruszką" w Krakowie;
 • W latach 1999-2002 i 2007-2008 zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

      
Autor powieści obyczajowych:

 • Zerwana nić (Kielce 1990, ss. 206);
 • Zgrzeszyłem (Kielce 1990 ss. 200; Rzeszów 1997);
 • Tylko we dwoje (Kielce 1992, ss. 191);
 • A słowo ciałem się stało (Kielce 1992, ss. 121);
 • Codzienność. Notatki z różnych dni (Rzeszów 1996, ss.77);
 • Uciec, zapomnieć, znaleźć (Rzeszów 2003, ss. 190; emisja na Antenie "Radia Rzeszów": lipiec-sierpień 2003);

Publikacje

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 2010, Demokratyczne przemiany polskich mediów w latach 1989-2009. Redakcja Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Bogusław Nierenberg. , Toruń,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 2010, Radio i gazety. Transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku. Redakcja Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Bogusław Nierenberg., Toruń,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 2010, Prawo, etyka czy rynek? Zmiany w polskich mediach po 1989 roku. Redakcja Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Bogusław Nierenberg., Toruń,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 2009, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język. (współaut.: Andrzej Kaliszewski i Wojciech Furman). Warszawa 2006; II wydanie , Kraków,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 2009, O wybranych problemach dziennikarstwa: genologia i mistrzowie., Kielce,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 2008, Źródła informacji dla dziennikarza. (współaut.: Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman, Katarzyna Pokorna-Ignatowicz). , Warszawa,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 2008, Media regionalne. Sukcesy i porażki. Pod redakcją J. Adamowskiego, K. Wolnego-Zmorzyńskiego, Wojciech Furmana. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa. , Kielce,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 2008, Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Wiesławy Stepaniak-Piątkowskiej, Bogusława Nierenberga, Wojciecha Furmana. , Opole,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 2007, Fotograficzne gatunki dziennikarskie. , Warszawa,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 2007, Regionalne i lokalne środki masowego przekazu. Kontekst międzynarodowy i krajowy. Pod redakcją J.W. Adamowskiego, K. Wolnego-Zmorzyńskiego. Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego., Warszawa,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 2006, Między odpowiedzialnością a sensacją. Prasa-Radio-Telewizja. Pod redakcją K. Wolnego-Zmorzyńskiego, M. Wrońskiej, W. Furmana. , Kraków-Rzeszów,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 2005, Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego i W. Furmana., Kraków-Rzeszów,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 2004, Ryszard Kapuściński w labiryncie współczesności., Kraków,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 2004, Reportaż - jak go napisać? (wydanie zmienione i uzupełnione). Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne., Warszawa,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 2004, W drodze do Unii Europejskiej. Gospodarka-Kultura-Media pod red. K. Kaszuby, T. Sasińskiej-Klas i K. Wolnego-Zmorzyńskiego., Kraków-Rzeszów,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 2002, Państwa Europy środkowowschodniej w drodze do Unii Europejskiej. Rola mediów pod redakcją T. Sasinskiej-Klas, W. Furmana i K. Wolnego-Zmorzynskiego., Rzeszów,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 2001, Media regionalne a idea i praktyka integracji europejskiej pod red. W. Furmana i K. Wolnego-Zmorzyńskiego. , Kraków-Rzeszów,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 2001, Mistrzowie reportażu. Antologia tekstów. Wstęp i opracowanie K. Wolny-Zmorzyński., Rzeszów,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 2000, W kręgu euroregionów. Rola mediów w komunikowaniu międzykulturowym na przykładzie Euroregionu Karpaty pod red. W. Furmana i K. Wolnego-Zmorzyńskiego. , Rzeszów,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 2000, Gatunki dziennikarskie. Specyfika ich tworzenia i redagowania (współaut.: A. Kaliszewski i W. Furman). , Rzeszów,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 1999, Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich pod redakcją Wojciecha Furmana i Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego. , Rzeszów,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 1999, Wokół twórczości Melchiora Wańkowicza. W stronę dziennikarstwa, socjologii, polityki oraz krytyki literackiej., Kraków,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 1999, Wobec świata i mediów: Ryszarda Kapuścińskiego dylematy dziennikarskie, literackie, społeczno-polityczne., Kraków,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 1998, Media regionalne i lokalne a demokracja na szczeblu lokalnym pod redakcją Wojciecha Furmana i Kazimierza Wolnego. , Rzeszów,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 1998, O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Próba interpretacji., Rzeszów,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 1997, Studia Humanistyczne pod red. Heleny Wolny i Kazimierza Wolnego Tom VIII, Kielce 1997, Tow. Literackie im. A. Mickiewicza;, Kielce,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 1996, 1. Studia Humanistyczne pod red. Heleny Wolny i Kazimierza Wolnego Tom VI, Tow. Literackie im. A. Mickiewicza; , Kielce,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 1996, Studia Humanistyczne pod red. Heleny Wolny i Kazimierza Wolnego. Tom VII, Tow. Literackie im. A. Mickiewicza;, Kielce,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 1996, Reportaż-jak go napisać?, Rzeszów,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 1995, Studia Humanistyczne pod red. Heleny Wolny i Kazimierza Wolnego. Tom V, Tow. Literackie im. A. Mickiewicza;, Kielce,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 1995, Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza (1939-1945)., Kielce,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 1994, 1. Studia Humanistyczne pod redakcją Heleny Wolny i Kazimierza Wolnego. Tom IV, Tow. Literackie A. Mickiewicza; , Kielce,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 1994, Wańkowicz o Monte Cassino. , Rzeszów,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 1992, 1. Reportaż - wybór tekstów z teorii gatunku. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. , Rzeszów,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 1992, Studia Humanistyczne. Pod red. Kazimierza Wolnego. Tom III, Tow. Literackie im. Adama Mickiewicza;, Kielce,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 1992, Z teorii prozy narracyjnej i reportażu., Kielce,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 1991, eoria literatury. Zarys problematyki. Skrypt dla studentów polonistyki w uczelniach zagranicznych. (Wyd. II Rzeszów 1995, ss.108, wyd. III 1997; IV1999; V 2000; VI 2003);, Budapeszt,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 1991, 1. Studia Humanistyczne. Pod red. Kazimierza Wolnego. Tom II, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. , Kielce,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 1991, O poetyce współczesnego reportażu polskiego (1945-1985)., Rzeszów,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, 1991, Sztuka reportażu wojennego Melchiora Wańkowicza., Rzeszów,

 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, , Ludzie polskich mediów. Celebryci a redaktorzy. Redakcja Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Bogusław Nierenberg. , T,

Ostatnio na blogu