Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Katarzyna Konarska

| Zakład Medioznawstwa, Dyrekcja Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej