Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Kamil Olender

| współpracownik | Zakład Projektowania Komunikacji

Contact

www.pk.uni.wroc.pl

Office hours

czwartki 15:20
piątki 9:30
oraz po uzgodnieniu mailowym

konsultacje dla studentów zaocznych w terminach zjazdów oraz po uprzednim uzgodnieniu mailowym

O mnie

Wykładowca i szkoleniowiec, absolwent projektowania komunikacji (studia magisterskie) i corporate identity (studia licencjackie) w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. W pracy doktorskiej zajmował się badaniami wartości w dyskursie partii politycznych.

Współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem SWPS. Prowadzi zajęcia z zakresu osobowości medialnej organizacji, kompetencji interkulturowej, technik i strategii negocjacyjnych oraz metod prezentacji osobistej.

 

Obszary badawcze

 • communication design
 • badania dyskursu politycznego
 • social media
 • procesy negocjacyjne
 • komunikacja interkulturowa
 • systemy orientacyjne
 • human resources

Konsultacje

w sesji zimowej:

16.02 g. 17:50 s. 205

20.02 g. 17:00 s. 205

publikacje

 • olender k., 2017, obraz uchodźców w dyskursie wybranych polskich partii politycznych [w:] badanie i projektowanie komunikacji vol. 6 (red.) grech m., siemes a., wszołek m., wrocław.
 • olender k., 2017, wybrane strategie perswazyjne w języku polityki, humanitarian corpus, issue 11/2017, s. 112-117.
 • olender k.,2017,  funkcjonowanie polskich ugrupowań politycznych w social mediach- wyniki z obserwacji [w:] dyskursy władzy (red.) gruntkowska d., moroz j., świrko-pilipczuk j., szwabowski o., gdańsk.
 • olender k., 2017,  język największych partii politycznych w polsce w okresie okołowyborczym. wyniki badań korpusowych [w:] teorie komunikacji i mediów. 10 (red.) m. wszołek, wrocław.
 • olender k., 2017, obraz polski w dyskursie partii korwin w okresie okołowyborczym w social mediach [w:] badanie i projektowanie komunikacji vol. 6 (red.) grech m., siemes a., wszołek m., wrocław.
 • grochowina m., olender k., symbole kolektywne jako elementy dystynktywne kultur, culturological almanac, issue 3/2017, s.81-87.
 • olender k., 2016, problematyka wartości w polskim językoznawstwie – przegląd badań i teorii [w:] znaczenia. kultura, komunikacja, społeczeństwo, nr 13.
 • olender k., 2016, wartości w kampanii prezydenckiej w 2015 roku. analiza porównawcza wpisów andrzeja dudy i pawła kukiza w serwisie facebook, [w:] teorie komunikacji i mediów, t.9, (red.) m. graszewicz, m. wszołek, wrocław (w druku).
 • matyja a., olender k., 2016, autostereotypy polaków w memach internetowych [w:] teorie komunikacji i mediów, t.8, (red.) m. graszewicz, wrocław.
 • olender k., 2016, językowe środki perswazji w reklamie telewizyjnej [w:] communication design: badanie i projektowanie komunikacji 5 (red.) m. grech, a. siemes
 • olender k., 2016, ikonizacja komunikacji w internecie na przykładzie serwisu facebook [w:] komunikacja w świecie 2.0, wpływ kultury współuczestnictwa na język i literaturę (red.) a. niekrewicz, b. walczak, j. żurawska-chaszczewska, gorzów wielkopolski.
 • olender k., 2015, rzecz o polityce. werbalne aspekty technik wywierania wpływu na przykładzie orędzia andrzeja dudy, [w:] znaczenia. kultura, komunikacja, społeczeństwo, nr 12.
 • olender k., 2015, metody autoprezentacyjne w Internecie na przykładzie serwisu społecznościowego [w:] communication design: badanie i projektowanie komunikacji 4 (red.) m. grech, a. siemes.
 • olender k., 2014,  językowe i pozajęzykowe aspekty komunikacji przedstawicieli pokolenia y w internecie na przykładzie serwisu facebook [w:] kreatywność językowa w przestrzeni medialnej (red.) k. burska, b. cieśla, łódź.

Ostatnio na blogu