Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Dorota Dyksik

mgr | Zakład Komunikacji Międzykulturowej

Contact

Office hours

Konsultacje w semestrze letnim (gab. 215)
studia stacjonarne:
środa, godz. 12:00 - 13:00
czwartek, godz. 14:00 - 15:00

studia niestacjonarne:
29.02.2020, godz. 15:00 - 16:00
22.03.2020, godz. 14:00 - 15:00
19.04.2020, godz. 13:00 - 14:00
7.06.2020, godz. 13:00 - 14:00

Obszary zainteresowań

 • komunikacja wizerunkowa/wizerunek raka

 • ambient media

 • komunikacja społeczna

 • projektowanie kampanii społecznych

 • projektowanie komunikacji marki w social media

Publikacje

 • Burczyc D., Media społecznościowe w rehabilitacji społecznej – o kształtowaniu wizerunku osób niepełnosprawnych na Facebooku [w:] Niepełnosprawność i Rehabilitacja, pod red. Sergo Kuruliszwili, nr. I/2015.
 • Burczyc D., Kształcenie i aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Programy wsparcia realizowane przez Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości” [w:] Niepełnosprawność. Zagadnienia, problemy, rozwiązania, pod red. Krzysztofa Czechowskiego, nr. IV/2015 (17)
 • Burczyc D., Reklama na zdrowie. Nowy wymiar kampanii społecznych i ich rola w kształtowaniu postaw prozdrowotnych [w:] E. Horyń, A. Walecka-Rynduch [red.], Język a media. Zjawiska Komunikacyjne we współczesnych mediach, Kraków 2015, s. 211-227.
 • Burczyc D., Nowy wymiar niepełnosprawności? Rozważania na temat wpływu pojęć na wizerunek osób z różnymi dysfunkcjami, Dziennikarstwo i Media 7, pod. red. I. Borkowskiego, Wrocław 2016.
 • Burczyc D., Rola wizerunku w kampanii promującej kształcenie młodych osób z niepełnosprawnościami "Mogę więcej, bo chcę" [w:] Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością - konteksty indywidualne i środowiskowe, red. K. Parys, M. Pasteczka, J. Sikorski, Tom 4.2, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2017, ss.163-175
 • Dyksik D., Klipsy, nowe cycki i dragi, czyli jak komunikować o nowotworach w czasach nieuwagi, Dziennikarsto i Media 10 (przyjęty do druku)

Wybrane projekty i współpraca

Projekty:

 • Kierownik grantu wewnętrznego UWr. Nazwa zadania: pt. "Męska sprawa" - analiza dyskursywna językowego obrazu choroby nowotworowej na przykładzie niestandardowych kampanii społecznych dotyczących raka prostaty (2017)
 • Członek grupy badawczej w międzynarodowym projekcie naukowym SaIN (Sante, alimentation et seciurite alimentaire), Bukareszt. Projekt finansowany przez The French Agency for Francophony (Agence Universitaire de la Francofonie). (2017-2018)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach zajęć z projektowania kampanii społecznych:

 • Fundacja „Salemander”
 • Fundacja na rzecz pieczy zastępczej „Przystanek Rodzina”
 • Fundacja „Go’n’Act”
 • Fundacja „Impossible”
 • Fundacja „Aktywny Senior”
 • Stowarzyszenie „Klub Kibiców Niepełnosprawnych”
 • Stowarzyszenie ochrony zwierząt „Ekostraż”
 • Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców
 • Fundacja Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej Na Ratunek Chorym i Poszkodowanym „Płomyk nadziei”
 • Fundacja Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania
 • Stowarzyszenie „Natura i Człowiek”

Pliki do pobrania