Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Barbara Kilijańska

| Doktorant

Contact

Office hours

do ustalenia drogą mailową

O mnie

Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Socjologii (specjalność: Komunikacja społeczna) i Ekonomii (specjalność: Ekonomia menadżerska). Doktorantka Wydziału Filologicznego UWr w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

https://www.researchgate.net/profile/Barbara_Kilijanska

Obszary zainteresowań

  • Badania eyetrackingowe
  • Komunikacja wizualna
  • Communication Design
  • Psychologia poznawcza
  • Human Resources
  • Zarządzanie projektami
  • Eventy