Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Aleksandra Hulewska

dr | Współpracownik

Contact

www.aleksandrahulewska.pl

Office hours

do ustalenia drogą mailową

o mnie

Urodziłam się we Wrocławiu, jednak na studia psychologiczne wyjechałam do Poznania, gdzie obroniłam magisterium, a następnie doktoryzowałam się. Przez wiele lat pracowałam w Zakładzie Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii UAM prowadząc wykłady i ćwiczenia m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, psychologii społecznej; treningi komunikacji, asertywności, interpersonalne; a wreszcie autorskie seminarium monograficzne: „Kobiecość i męskość w perspektywie indywidualnej i społeczno-kulturowej”.

Mimo odwzajemnionej miłości do Poznania (mam nadzieję), w pewnym momencie Wrocław „upomniał się o mnie” i po wielu latach życia w Wielkopolsce wróciłam na Dolny Śląsk. Bardzo się cieszę, że dzięki temu – zamiast jednego – mam obecnie aż dwa „moje miasta”. Mój powrót do Wrocławia zbiegł się z dynamicznym rozwojem mediów społecznościowych, które – jako nowa przestrzeń kontaktów społecznych – stały się dla mnie jako psychologa fascynującym obszarem obserwacji i naukowych dociekań. Ich zwieńczeniem była decyzja o podjęciu studiów na kierunku: „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”, które ukończyłam w 2015 roku. Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, w którym pełnię funkcję przewodniczącej sekcji: Health Communication.

Od początku mojej pracy zawodowej łączę działalność dydaktyczno-badawczą z praktyką psychologiczną. Przez wiele lat współpracowałam jako wolny strzelec z ogólnopolskimi firmami szkoleniowymi realizując autorskie projekty z zakresu budowania zespołów, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, motywowania pracowników, asertywności itp. Jestem także certyfikowanym psychoterapeutą i trenerem rozwoju osobistego. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Moimi nauczycielami i mistrzami byli: Elinor Greenberg, Lynda Osborne, Peter Schulthess, Dick Lompa, Anna Ravenna, Jan Roubal, Margherita Spagnuolo Lobb i wielu innych. Moje myślenie o człowieku oraz istocie jego problemów jest głęboko zakorzenione w psychologii humanistyczno-egzystencjalnej. Oznacza to, że swoją rolę rozumiem jako niedyrektywne, nienarzucające swojej wizji świata wspieranie drugiego człowieka w odkrywaniu nowych, bardziej twórczych sposobów myślenia, doświadczania i działania. Owocem tych poszukiwań jest z jednej strony uśmierzenie cierpienia, a z drugiej osiągnięcie satysfakcji i większego zadowolenia z życia. W ramach prywatnej praktyki specjalizuję się w psychoterapii osób dorosłych – indywidualnej oraz par.

Obok wspomnianych aktywności pasjonuje mnie upowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii i psychoterapii. Publikowałam m.in. na łamach „Charakterów", „Psychologii w Szkole", „Polskiego Forum Psychologicznego" i wielu innych periodyków. Jestem autorką poradnika: „Asertywność w ćwiczeniach", który znalazł się na wydawniczej liście bestsellerów. Bywam zapraszana – jako ekspert i komentator – do współpracy z rozmaitymi mediami: tradycyjnymi i nowymi. Prywatnie cieszy mnie muzyka wszelkiej maści towarzysząca mi w każdej wolnej chwili, dobre kino, literatura faktu i poezja. Uwielbiam też górskie wędrówki, które pozwalają mi chwilowo oderwać się od codzienności i skutecznie „doładować akumulatory". Jestem członkiem Akademickiego Klubu Górskiego „Halny”, z którym – począwszy od lat studenckich, aż do dziś – przemierzyłam wiele niezapomnianych szlaków. Moim „najukochańszym dzieckiem” jest jednak blog, który prowadzę od 2012 roku. Tam pozwalam sobie na nieskrępowaną ekspresję wszystkiego, co mi w duszy gra :)

Publikacje

Książki

 • A. Hulewska & A. Piasecka (red.) (2015). Health Communication in Poland. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • A. Hulewska (2014). Asertywność w ćwiczeniach. Warszawa: Samo Sedno.
 • B. Jacennik, A. Hulewska, A. Piasecka (2012). Komunikowanie o zdrowiu, chorobie i leczeniu. Między psychologią a medycyną. Warszawa: Vizja PRESS&IT.
 • A.W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska-Nowak (red.) (2010). Edukacja Kulturowa. Społeczność – Aktywizacja – Uczenie się. Wrocław: Wydawnictwo WSZ „Edukacja”.
 • A.W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska-Nowak (red.) (2009). Edukacja Kulturowa. Przestrzeń – Kultura – Przekaz. Wrocław: Wydawnictwo WSZ „Edukacja”.
 • A.W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska (red.) (2006). Edukacja regionalna. Warszawa: PWN.
 • A. Hulewska, A. Jasielska, M. Ziarko (red.) (2002). Interdyscyplinarne studia nad płcią. Od polaryzacji płciowej ku depolaryzacji rodzajowej. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

 

Artykuły i rozdziały w monografiach

 • Hulewska, A. (2018). Audyt komunikacyjny jako narzędzia usprawniania komunikacji i współpracy w organizacjach ochrony zdrowia. Studium przypadku. W: A. Stępińska, E. Jurga-Wosik, B. Secler (red.). Oblicza współczesnej komunikacji (s. 275-290). Poznań: Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
 • Hulewska, A. (2017). Edukacja zdrowotna w social media – szanse i zagrożenia. W: A. Iwanicka (red.), Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej (s. 195-208). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Hulewska, A. (2017). Post-prawda w nowych mediach w kontekście komunikacji zdrowotnej. W: V. Tanaś, W. Welskop (red.), Człowiek wobec zagrożeń współczesności (s. 51-66). Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.
 • Hulewska, A. (2017). Komunikacja zdrowotna w relacji lekarz – pacjent. Rola oczekiwań pacjentów. W: M. Wszołek, A. Siemes, M. Grech (red.), Badanie i projektowanie komunikacji (s. 415-424). Kraków: Wydawnictwo LIBRON.
 • Hulewska, A. (2016). Polish Internet as a source of medical information. W: K. Konarska, A. Szynol (red.), Media & Journalism in the Digital Era (s. 131-144). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Hulewska, A. (2016). Terapeutyczny charakter relacji lekarz – pacjent. Paradygmat osobistego kontaktu. W: M. Warchał (red.), Cywilizacja zdrowia (s. 245-260). Będzin: Wydawnictwo internetowe ebookowo.pl
 • Hulewska, A. (2016). Facebook jako narzędzie edukowania o zdrowiu – raport z badań. Media i Społeczeństwo, 6, s. 98-110.
 • Hulewska, A. (2016). Płeć a style użytkowania social media w czasie wolnym. W: V. Tanaś, W. Welskop (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie (s. 277-296). Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.
 • Hulewska, A. (2016) W: M. Graszewicz, M. Wszołek Wszołek (red.), Promocja zdrowia w social media – komunikowanie tradycyjne i nowomedialne. Teorie komunikacji i mediów (s. 343-356). Kraków: Wydawnictwo Libron.
 • Piasecka-Robak, A., Hulewska, A. (2016). Medycyna 3.0. Dekalog komunikowania lekarz – pacjent – artykuł napisany na zamówienie i opublikowany w Tygodniku opinii „Wszystko Co Najważniejsze”, www.wszystkoconajwaniejsze.pl, wydawanym przez Instytut Nowych Mediów.
 • Hulewska, A. (2016), Media równych szans – czy autoprezentacyjne strategie oddziaływania na widownię mogą zniwelować ujemny wpływ stereotypów płciowych na ocenę wiarygodności kobiet ekspertek? Naukowy Przegląd Dziennikarski, 4, 2016, s. 7-21.
 • Hulewska, A. (2015). Specialist medical blogs and their role in the health education of the Polish people. W: A. Hulewska & A. Piasecka (red.). Health Communication in Poland (s. 84-93). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Ziarko, M., Hulewska, A. (2015). The role of social support in coping with a chronic disease. W: A. Hulewska & A. Piasecka (red.). Health Communication in Poland (s. 148-166). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Hulewska, A. (2015). Structured communication tools improving healthcare interprofessional collaboration. W: A. Hulewska & A. Piasecka (red.). Health Communication in Poland (s. 211-222). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Piasecka, A. Hulewska, A (2015). Health communication in Poland - introduction. W: A. Hulewska & A. Piasecka (red.). Health Communication in Poland (s. s.5-8). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Hulewska, A. (2015). Asertywność a stres poczucie własnej skuteczności i satysfakcja z pracy doświadczane przez lekarzy. Zeszyty Prasoznawcze, 58, nr 2, 222, s. 276-284.
 • Hulewska, A. (2015). Przypadek chorobowy, partner czy klient? – modele relacji z pacjentem aktywizowane przez pracowników ochrony zdrowia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 414, s.136-154.
 • Hulewska, A. (2014). Aktywne szkolenia jako element strategii kształtowania pozytywnego wizerunku organizacji ochrony zdrowia - z doświadczeń trenera. W: L. Paradowski, Z. Knecht, J. Kowal, H. Żeligowski (red.). Kształtowanie pozytywnego wizerunku ochrony zdrowia (s. 113-130). Wrocław: Wydawnictwo WSZE.
 • Hulewska, A. (2014). Difficulties experienced by doctor in the process of communicating with the family of deceased patient. Gospodarka – Rynek – Edukacja, 15, 21-26.
 • Hulewska, A. (2014). Trudna lekcja tolerancji. Psychologia w szkole, nr 5, s. 65-72.
 • Hulewska, A. Ziarko, M. (2013). Style komunikacji lekarz – pacjent a motywacja chorego do przestrzegania zaleceń zdrowotnych. Studia Psychologica, 2, s. 33-44
 • Jacennik, B., Hulewska, A., Piasecka, A. (2012). Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych poprzez komunikowanie - wprowadzenie. W: B. Jacennik, A. Hulewska, A. Piasecka (red.), Komunikowanie o zdrowiu, chorobie i leczeniu. Między psychologią a medycyną (s. 9-15). Warszawa: Vizja PRESS&IT.
 • Ziarko, M., Hulewska, A. (2012). Od paternalistycznej dominacji po partnerską współpracę. Przemiany w stylach komunikowania się lekarza z pacjentem. W: B. Jacennik, A. Hulewska, A. Piasecka (red.), Komunikowanie o zdrowiu, chorobie i leczeniu. Między psychologią a medycyną (s. 149-164). Warszawa: Vizja PRESS&IT.
 • Hulewska, A., Kozłowski, A. (2012). Kompetencje społeczne jako jeden z kluczowych wyznaczników skuteczności lekarza w kontakcie z pacjentem i jego rodziną. W: B. Jacennik, A. Hulewska, A. Piasecka (red.), Komunikowanie o zdrowiu, chorobie i leczeniu. Między psychologią a medycyną (s. 183-200). Warszawa: Vizja PRESS&IT.
 • Hulewska, A. (2012). Udział stereotypów w procesie edukacji - perspektywa społecznej psychologii poznawczej. W: K. Denek, A. Kamińska, W. Łuszczuk, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Uczeń i nauczyciel jako główne podmioty edukacji jutra (s.261-280). Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza HUMANITAS.
 • Hulewska, A. (2012). Applying Social Skills Training (SST) in a Programme for Doctors. Polish Journal of Applied Psychology, 10, 2, 67-92.
 • Hulewska, A. (2012). Poza kategorią płci - utopia czy realna możliwość? W: A.E. Banot, A. Barabasz, R. Majka (red.), Postpłciowość? Praktyki i narracje tożsamościowe w ponowoczesnym świecie. Bielsko Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH.
 • Hulewska, A. (2012). Kultura miasta – pomiędzy instytucją a człowiekiem. Wprowadzenie do IV części książki. W: A.W. Brzezińska, A. Chwieduk (red.), Projekt: miasto Poznań. Przegląd projektów badawczych. Poznań: Wydawnictwo TIPI.
 • Hulewska, A. (2011). The role of understanding brain death concept in individuals’ willingness to donate organs – preliminary study. Progress in Health Sciences, 1, 57-62.
 • Hulewska, A. (2011). The Supportive Role of The Hospital Care Staff in The Palliative Phase of Treatment of The Terminally Ill Child in The Context of Quality of Death and Life. W: K. Janowski, S. Steuden (red.), The Multidisciplinary Approach to Health and Disease. Selected Papers. Lublin: CPPP Scientific Press.
 • Hulewska, A. (2011). Osłabianie stereotypów płciowych i uprzedzeń kluczem do przeciwdziałania barierom awansu kobiet na współczesnym rynku pracy. Gospodarka, Rynek, Edukacja, 12, 4, s. 5-13.
 • Rosiński, D., Hulewska, A. (2011). Diagnoza organizacji i zespołów projektowych w procesie aktywizowania społeczności lokalnych. Polityka Społeczna, numer indeksu 369209, PL ISSN 0137-4729, s. 38-40.
 • Hulewska, A. (2011). Recenzja: Peter Wunterhoff-Spurk, Psychologia mediów. Wydawnictwo WAM, Kraków 2007. Gospodarka, Rynek, Edukacja, 12, 1, s. 47-48.
 • Hulewska, A. (2011). Wzorce kobiecości i męskości w reklamach telewizyjnych skierowanych do dzieci. W: T. Rzepa (red.), Wokół problemu płci i gender (s. 77-88). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia T. (DCCCLVI) 782. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Brzezińska, A. W., Hulewska, A., Słomska-Nowak, J. (2010). Kultura regionu drogą do animacji współpracy środowiskowej – wprowadzenie. W: A. W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska-Nowak (red.), Edukacja Kulturowa. Społeczność – Aktywizacja – Uczenie się (s.7-9). Wrocław: Wydawnictwo WSZ „Edukacja”.
 • Hulewska, A., Linda, K. (2010). Warsztaty umiejętności przywódczych dla liderów społeczności lokalnych – implementacja metody projektów. W: A. W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska-Nowak (red.), Edukacja Kulturowa. Społeczność – Aktywizacja – Uczenie się (s. 147-162). Wrocław: Wydawnictwo WSZ „Edukacja”.
 • Hulewska, A. (2010). Możliwości zastosowania teorii przywództwa sytuacyjnego w procesie aktywizowania społeczności lokalnych. W: A.W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska-Nowak (red.), Edukacja Kulturowa. Społeczność – Aktywizacja – Uczenie się (s.111-128). Wrocław: Wydawnictwo WSZ „Edukacja”.
 • Hulewska, A. (2009). Relacja lekarz-rodzina zmarłego dawcy narządów. Psychologiczny kontekst rozmów o transplantacji. W: K. Janowski, A. Cudo (red.), Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne Tom II (s.440-456). Lublin: CPPP Sciettific Press.
 • Brzezińska, A. W., Hulewska, A., Słomska-Nowak, J. (2009). Nabywanie kompetencji kulturowych poprzez edukację i aktywizację – wprowadzenie. W: A. W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska-Nowak (red.). Edukacja kulturowa. Przestrzeń – kultura – przekaz (s. 7-9). Wrocław: Wydawnictwo WSZ „Edukacja”.
 • Hulewska, A. (2007). Stereotypizacja ze względu na płeć a szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy. W: J. Klebaniuk (red.), Fenomen nierówności społecznych (s. 131-144). Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA.
 • Hulewska, A. (2007). Stereotypowe przekonania na temat kobiet i mężczyzn w okresie później dorosłości. W: A. I. Brzezińska, K. Ober-Łopatka, R. Stec, K. Ziółkowska (red.), Zagrożenia rozwoju w okresie późnej dorosłości (s. 185-197). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Brzezińska, A. W., Hulewska, A., Słomska, J. (2006). Edukacja regionalna, czyli jak poznawać swój świat? Wprowadzenie. W: A. W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska (red.), (s. 13-17). Edukacja regionalna. Warszawa: PWN.
 • Hulewska, A. (2006). Kierowanie zespołami wielokulturowymi - podstawowe problemy oraz strategie zaradcze. W: A. W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska (red.), (s. 296-313). Edukacja regionalna. Warszawa: PWN.
 • Hulewska, A. (2004). Poza szklaną pułapką. Charaktery, 3, 86, 42-43.
 • Hulewska, A. (2004). Możliwości wpływania na dyskryminację ze względu na płeć w zatrudnieniu. W: A. Kuczyńska, E. K. Dzikowska (red.), Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne II (s. 246-257). Wrocław: Wydawnictwo UWr.
 • Hulewska, A. (2003). Serce jego weź. Charaktery, 7,78, 36-37.
 • Hulewska, A. (2003). Wygląd zewnętrzny człowieka a społeczny efekt autoprezentacyjny - czy osoba stereotypizowana może wpływać na spostrzegającego? Polskie Forum Psychologiczne, 8, 111-122.
 • Hulewska, A. (2003). Gender Equality in hiring: The role of self-presentation. W: M. Stasiak (red.), Values in an Era of Transformation (s. 289-296). Łódź: Wydawnictwo WSHE.
 • Hulewska, A. (2002). Counteracting gender discrimination in hiring - the effect of applicant's impression management tactics on employment interview decisions. W : A. Sagie, M. Stasiak (red.), Work values and behavior in an era of transformation (s. 181-184). Łódź: Wydawnictwo WSHE.
 • Hulewska, A. (2002). Stereotypy związane z płcią a realizacja zadań rozwojowych w okresie dorosłości. W: K Appelt, J. Wojciechowska (red.), Zadania i role społeczne w okresie dorosłości (s. 35-47). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Hulewska, A., Jasielska, A., Ziarko, M. (2002). Wprowadzenie. W: A. Hulewska, A. Jasielska, M. Ziarko (red.), Interdyscyplinarne studia nad płcią. Od polaryzacji płciowej ku depolaryzacji rodzajowej (s. 7-13). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Hulewska, A., Ziarko, M. (2002). Zachowania zdrowotne kobiet i mężczyzn - raport z badań. W: A. Hulewska, A. Jasielska, M. Ziarko (red.), Interdyscyplinarne studia nad płcią. Od polaryzacji płciowej ku depolaryzacji rodzajowej (s. 15-31). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Hulewska, A. (2002). Myśl feministyczna we współczesnej psychologii. W: A. Hulewska, A. Jasielska, M. Ziarko (red.), Interdyscyplinarne studia nad płcią. Od polaryzacji płciowej ku depolaryzacji rodzajowej (s.127-141). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Hulewska, A., Wegner-Jezierska, M. (2001). Psychospołeczne uwarunkowania postaw nauczycieli wobec reformy oświaty (raport z badań). W: M. Ochmański, T. Sokołowska-Dzioba, A. Pielecki (red.), Edukacja w perspektywie integracji Europy (s. 265-271). Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
 • Hulewska. A. (1999). Próba scharakteryzowania seksualności osób głębiej upośledzonych umysłowo na podstawie badań przeprowadzonych w domu Pomocy Społecznej. W: S. Kowalik (red.), Psychologia społeczna wobec wyzwań życia współczesnego (s. 70-76). Poznań: Wydawnictwo Studenckiego Koła naukowego Psychologii Społecznej.