Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Aleksander Woźny

| Zakład Medioznawstwa

Contact

http://www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl

Office hours

Konsultacje w semestrze zimowym:
Środy 9.00 – 10.00
Czwartki 9.00 – 10.00

Konsultacje dla niestacjonarnych :
19. 10: godz. 11.00 – 13.00
10. 11: godz. 10.20 – 11. 20.

O mnie

autor książek  z zakresu: medioznawstwa ( Odtąd już nic nigdy nie będzie tak samo. Media - kryzysy  - eventy  2013, Radio drogi 2011), teorii kultury i literatury (Bachtin. Miedzy marksistowskim dogmatem a formacją prawosławną 1993, Wprowadzenie do semiotyki bohatera powieściowego 1988) , licznych artykułów i recenzji, a także audycji radiowych o tematyce medialnej, redaktor i współredaktor kilkunastu prac zbiorowych (m.in. serii wydawniczej „Nowe media – nowe w mediach", a w 2015 r. tomu "Uzdrowiska Dolnego Śląska. Wizerunek - Marketing - Media"); twórca Międzynarodowego Festiwalu Mediów organizowanego w latach 2004 -2005 ; współtwórca dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim i założyciel licencjackich studiów dziennikarskich w lubińskiej UZZM; rzecznik prasowy wojewody wrocławskiego w latach 90.

Obszary badawcze

 • medioznawstwo
 • teoria komunikacji
 • antropologia mediów
 • problematyka mediów niezależnych i mediów watykańskich
 • public relations
 • komunikowanie publiczne w mediach
 • teoria literatury 

Publikacje

Książki mojego autorstwa, a także te, które redagowałem bądź współredagowałem:

 • Aleksander Woźny, 2016,  Przewodnicy - mistyfikatorzy - heretycy. Studia z antropologii komunikacji i mediów, Wrocław,
 • Aleksander Woźny, 2015, Uzdrowiska Dolnego Śląska. Wizerunek - Marketing - Media (współred.), Jelenia Góra,
 • Aleksander Woźny, 2013, Odtąd już nic nigdy nie będzie takie samo. Media, kryzysy, eventy… i peryferie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław ,
 • Aleksander Woźny, 2013, Media w regionach - regiony w mediach [współred.], Jelenia Góra,
 • Aleksander Woźny, 2011, Radio drogi. Papieska stacja wobec Polski stanu wojennego, Wydawnictwo WAM, Kraków ,
 • Aleksander Woźny, 2011, New Media (Studies), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [współred.], Wrocław ,
 • Aleksander Woźny, 2007, W kręgu komunikacji zdegradowanej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [współred.], Wrocław,
 • Aleksander Woźny, 2006, Za wolność waszych i naszych mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [współred.], Wrocław,
 • Aleksander Woźny, 2005, W kulturze pierwszych stron, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [współred], Wrocław,
 • Aleksander Woźny, 2003, Translokacje w mediach, Arboretum [współred.], Wrocław,
 • Aleksander Woźny, 2003, Media lokalne - w świecie wolności i ograniczeń, Arboretum [współred.], Wrocław,
 • Aleksander Woźny, 2002, Media – język – literatura. Korespondencje i transpozycje, Arboretum [red.], Wrocław,
 • Aleksander Woźny, 2002, W lustrze - wizerunek mediów własny, Arboretum [współred.], Wrocław,
 • Aleksander Woźny, 2001, Nowe media – nowe w mediach Arboretum, [współred.], Wrocław,
 • Aleksander Woźny, 1993, Bachtin: Między marksistowskim dogmatem a formacją prawosławną. Nad studium o Dostojewskim, Wrocław,
 • Aleksander Woźny, 1988, Wprowadzenie do semiotyki bohatera powieściowego. Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław,