Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Kiliam Kaimer

| Współpracownik, Koordynator Wydziałowy ds: "Przedsiębiorczość. Praca, biznes, kariera"

Contact

Office hours

terminy konsultacji: 28-29.01.17, 12.02.17, 11-12.03.17, 25-26.03.17, 8-9.04.17, 13-14.05.17, 27-28.05.17 w godzinach 10:00-12:00

O mnie

  • Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – specjalność Public Relations. 
  • Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Human Resource. Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Obszar zainteresowań

  • Kultura organizacyjna w krajach Bliskiego Wschodu
  • Teorie motywacji
  • Metody doboru kadr
  • Outplacement
  • Zarządzanie kadrami
  • Język Arabski