Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Marek Graszewicz

| Współpracownik

Contact

http://www.pk.uni.wroc.pl

Office hours

wtorek - od. 10.30-11.30
czwartek - od 10.30- 11.30

O mnie

Urodziłem się 8 marca 1949 roku w Malborku. Szkołę średnią skończyłem w Warszawie, gdzie w 1967 roku rozpocząłem studia slawistyczne. W 1970 roku zostałem przyjęty na polonistykę we Wrocławiu. W 1972 roku rozpocząłem dodatkowo studia filozoficzne. Pracę magisterską pt. "Maurycy Mochnacki wobec literatury romantycznej" napisałem pod opieką Prof. Bogdana Zakrzewskiego i obroniłem w 1975 roku.W 1974 roku z namowy Lothara Herbsta zadebiutowałem w druku artykułem pt. "Literatura i polityka. O młodej poezji polskiej" w "Konfrontacjach Literackich". W 1975 roku rozpocząłem pracę w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Literatury Polskiej XX wieku. W latach 1981-1983 wykładałem język i literaturę polską na Uniwersytecie Ruhry w Bochum w Republice Federalnej Niemiec .W 1984 roku doktoryzowałem się na podstawie pracy pt. "<Szkoła krytyczna> Kazimierza Wyki. Z problemów polskiej krytyki literackiej lat 1950-1975". W latach 1986-1999 kierowałem Punktem Konsultacyjnym Uniwersytetu Wrocławskiego w Jeleniej Górze.W 1991 roku byłem współzałożycielem Kolegium Nauczycielskiego w Jeleniej Górze, nad którym sprawowałem opiekę naukową z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1996 zostałem Pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. Studiów Zamiejscowych w Kłodzku. W 1998 roku powstało Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, którego byłem współzałożycielem i gdzie od początku kierowałem Instytutem Języków Słowiańskich, który prowadził studia polonistyczne ze specjalnością "komunikacja społeczna i medialna".

W 1996 roku wraz z Profesorem Jerzym Jastrzębskim uruchomiliśmy na filologii polskiej Podyplomowe Studium Dziennikarstwa Multimedialnego, które stało się zaczątkiem studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Wrocławskim, najpierw jako specjalność a potem samodzielny kierunek.

Byłem promotorem ponad 200 prac magisterskich i blisko 300 licencjackich. Wykładałem na kilku zagranicznych uniwersytetach, m.in. w Bochum, Lipsku i Berlinie.Jestem członkiem Austrian Ludwig Wittgenstein Society. Od kilku lat redaguję serię "Teorie komunikacji i mediów". Jestem też Zastępcą Naczelnego Redaktora "Nowych Mediów"e redaktorem czasopisma "Media-Kultura-Społeczeństwo. Poza Uniwersytetem Wrocławskim wykładam w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, na Uniwersytecie Łódzkim oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Mam troje dorosłych dzieci. Lubię: zwierzęta, leniuchować i gotować. No i siebie. Nie lubię: niepunktualności, nieodpowiedzialności, braku klasy, małostkowości.

Obszary badawcze

 • teoria kultury
 • teoria komunikacji
 • teoria systemów
 • wiedza o mediach

Publikacje

 • Marek Graszewicz, 2011, "Wstęp do systemowej teorii Intenetu",[W:] "Nowe media we współczesnym społeczeństwie", red. Marek Jeziński, Aleksandra Seklecka, Łukasz Wojtkowski (razem z Dominikiem Lewińskim), Toruń,

 • Marek Graszewicz, 2010, Media a edukacja w perspektywie systemowej. [W:]"Język-komunikacja-media-edukacja", pod redakcją Bronisława Siemienieckiego i Tadeusza Lewowickiego, (razem z Dominikiem Lewińskim)., Toruń,

 • Marek Graszewicz, 2010, Strategie samoopisowe mediów po 1989 roku a wiedza o mediach.[W:]"Demokratyczne przemiany polskich mediów w latach 1989-2009", redakcja:Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Bogusław Nierenberg, Joanna Marszałek-Kawa, (razem z Dominikiem Lewińskim), Toruń,

 • Marek Graszewicz, 2010, Co to jest społeczeństwo sieciowe i dlaczego ono nie istnieje?, Nowe Media nr 1/2010(razem z Dominikiem Lewińskim)., ,

 • Marek Graszewicz, 2010, O społeczno-komunikacyjnych konsekwencjach niedualizmu.[W:] "Teorie komunikacji i mediów3", pod redakcją Marka Graszewicza i Jerzego Jastrzębskiego(razem z Maurycym Graszewiczem i Dominikiem Lewińskim)., Wrocław,

 • Marek Graszewicz, 2008, Czym pije sie wino? O komunikacyjnych strategiach opisów wina w czasopismach branżowych. [W:] "Język w marketingu", pod redakcją Kazimierza Michalewskiego., Łódź,

 • Marek Graszewicz, 2008, Antysemickie ekscesy polskiego "Newsweeka".[W:] "Dyskursy i przestrzenie(nie)tolerancji", pod red. Grzegorza Gazdy, Ireny Huebner i Jarosława Płuciennika, (razem z Dominikiem Lewińskim)., Łódź,

 • Marek Graszewicz, 2007, Komunikacja, manipulacja, edukacja. [W:] "Manipulacja - media - edukacja". Red. Bronisław Siemieniecki. , Toruń,

 • Marek Graszewicz, 2007, O nieistnieniu manipulacji.[W:] "Mechanizmy perswazji i manipulacji. Zagadnienia ogólne, (razem z Dominikiem Lewińskim)., Łask,

 • Marek Graszewicz, 2007, Niezależność dziennikarska: system i praktyka. [W:] "Media a demokracja". Red. Lidia Pokrzycka i Włodzimierz Mich., Lublin,

 • Marek Graszewicz, 2007, Powojenna polska poezja o Wrocławiu. [W:] "Wrocław literacki". Pod redakcją Marty Kopij, Wojciecha Kunickiego i Thomasa Schulza., Wrocław,

 • Marek Graszewicz, 2007, Medien & Bildung. [W:] "Philosophie der Informationsgesellschaft. Beitraege des 30. Internationalen Wittgenstein Symposiums". Red. Herbert Hrachovec, Alois Pichler, Joseph Wang, (razem z Dominikiem Lewińskim)., Kirchberg am Wechsel,

 • Marek Graszewicz, 2007, Media a polityka. System i praktyka.[W:] "Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?". Red. naukowa Marek Sokołowski., Olsztyn,

 • Marek Graszewicz, 2007, Kto to są postmoderniści i jak się komunikują.[W:] "Wspólnota komunikacyjna w teorii i praktyce", Red. Beata Sierocka, (razem z Dominikiem Lewińskim)., Wrocław,

 • Marek Graszewicz, 2007, Media a edukacja.[W:] "Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną", Pod red. Janiny Fras, (razem z Maurycym Graszewiczem)., Toruń,

 • Marek Graszewicz, 2007, Prowokacja czy zaniechanie,czyli jak policjanci wprowadzili w błąd "Gazetę Wyborczą"[W:] "Nowe media, nowe w mediach 3", pod redakcją Igora Borkowskiego i Aleksandra Woźnego, (razem z Dominikiem Lewińskim)., Wrocław,

 • Marek Graszewicz, 2006, Postmodernismus als Argumentationstechnik,[w:]”Kulturen: Streit-Analyse-Dialog. Beiträge des 29. Internationalen Wittgenstein Symposiums“ red. Georg Gaser,Christian Kanzian, Edmund Rung aldier, Kirchberg am Wechsel, (razem z Dominikiem Lewińskim)., ,

 • Marek Graszewicz, 2006, Blödsinn begeisterte Berlin< oder wie der Club der Polnischen Versager die Deutsche Presse verwirrt,[w:] „Berührungslinien. Polnische Literatur und Sprache aus der Perspektive des deutsch-polnischen kulturellen Austauschs“, pod red. Magdaleny Marszałek, Hildesheim,

 • Marek Graszewicz, 2006, Czas środkowoeuropejski. Jak pisano o Wroclawiu powojennym. [w:]"Literatura, kultura, komunikacja. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jastrzębskiego w 60. rocznicę urodzin". Pod redakcją Kariny Stasiuk i Marka Graszewicza., Wrocław,

 • Marek Graszewicz, 2005, Edukacja a media,[w:] "U progu wielkiej zmiany. Media w kulturze XXI wieku. Nurty-kategorie-idee", pod red. Marka Sokołowskiego, (razem z Dominikiem Lewińskim)., Olsztyn,

 • Marek Graszewicz, 2005, O nieistnieniu cyberprzestrzeni,[w:]”Język @ multimedia”, pod red. Agnieszki Dytman-Stasieńko i Jana Stasieńki, (razem z Dominikiem Lewińskim)., Wrocław,

 • Marek Graszewicz, 2005, Kompetencja komunikacyjna a edukacja,[w:] „Aspekty kompetencji komunikacyjnej”, pod red. Beaty Sierockiej, (razem z Dominikiem Lewińskim). , Wrocław,

 • Marek Graszewicz, 2004, Das Deutschlandbild in polnischen Literaturlehrbüchern. Prolegomena einer Diskursanalyse zum Schulbuch,[w:] „Zwischen Zählebigkeit und Zerrinnen. Nationalgeschichte im Schulunterricht in Ostmitteleuropa“, pod red. Claudia Böhler i Robert Maier, (razem z B, Hannover,

 • Marek Graszewicz, 2003, Fenomen Waśkiewicza, Autograf, nr 1., Gdańsk,

 • Marek Graszewicz, 2002, Niemcy w szkolnych podręcznikach literatury dla szkół średnich, Zbliżenia Polska-Niemcy, nr 2, (razem z Brygidą Helbig-Mischewski i Romanem Wróblewskim), ,

 • Marek Graszewicz, 2002, Konsternacja, czyli od ściany do ściany, Odra nr 6., Wrocław,

 • Marek Graszewicz, 2002, Polonistyka wrocławska po wojnie, Odra nr 11., Wrocław,

 • Marek Graszewicz, 2001, Wstęp do książki A.Więckowskiego :"Wypowiedzieć wojnę Niemcom"., Kraków,

 • Marek Graszewicz, 2001, I choćby przyszło tysiąc poetów, Autograf nr 2., Gdańsk,

 • Marek Graszewicz, 1998, Polnisch-Israelische Schulbuchkommision:Empfehlungen fuer Geschichts- und Lesebuecher in Polen und Israel, Internationale Schulbuchforschung 20, 1998., Hannover,

 • Marek Graszewicz, 1997, Proste jak budowa cepa. O sytuacji w szkole. "Wyższe zawodówki", Polityka 33., Warszawa,

 • Marek Graszewicz, 1995, To, co teatralne i to, co pozateatralne. Konstanty Puzyna, Integracje cz. XXX., ,

 • Marek Graszewicz, 1994, Dyskurs wykładów paryskich [w:] "Księga ku czci 150 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza". pod red. Jacka Kolbuszewskiego . , Wrocław,

 • Marek Graszewicz, 1994, Serce Mochnackiego [w:] "Wiary i słowa" pod red. A. Poprawy i A. Zawady., Wrocław,

 • Marek Graszewicz, 1993, "Świat przedstawiony i przedstawianie świata.(O krytyce literackiej i teatralnej Stanisława Kolbuszewskiego)". [W:] Stanisław Kolbuszewski (1901-1965) pod redakcją Władysława Dynaka, Wrocław,

 • Marek Graszewicz, 1992, O krytykach i recenzentach warszawskich [w:] "Studia o Mickiewiczu" pod red. W.Dynaka i J. Kolbuszewskiego., Wrocław,

 • Marek Graszewicz, 1990, Tradycja i ciągłość kultury. Kazimierz Wyka, Prace Literackie XXVIII., ,

 • Marek Graszewicz, 1990, Stan Życia-stan języka. O poezji Marianny Bocian, ŻE. Magazyn kulturalny Wrocławia 4-5., Wrocław,

 • Marek Graszewicz, 1990, Kazimierz Wyka. Dziesięć lat po śmierci, Integracje cz. XXVI., ,

 • Marek Graszewicz, 1989, Los poety w czasie wielkich przemian, Integracje, cz.XXV., ,

 • Marek Graszewicz, 1988, Krytyka i retoryka. Role osobowe w krytyce literackiej i teatralnej Konstantego Puzyny [w:] "Kultura, literatura, folklor". Pod. red. M. Graszewicza i J. Kolbuszewskiego. , Warszawa,

 • Marek Graszewicz, 1987, Wojciech Żukrowski [w:] "Autorzy naszych lektur" pod red. W. Maciąga., Wrocław,

 • Marek Graszewicz, 1987, Między "Kuźnicą" a "Tygodnikiem Powszechnym", Integracje cz. XX., n,

 • Marek Graszewicz, 1981, Opolskie czasopisma studenckie 1970-1975 [w:] "Czasopisma studenckie w Polsce 1970-1975" pod red.A.K. Waśkiewicza., Warszawa,

 • Marek Graszewicz, 1981, Poetyka sformułowana kręgu Orientacji [w:] "Orientacja poetycka "Hybrydy"., Warszawa,

 • Marek Graszewicz, 1980, Blaski i cienie polskiego neoklasycyzmu, Poezja nr 1., ,

 • Marek Graszewicz, 1980, Słabe pokolenie, Poezja nr 2., ,

 • Marek Graszewicz, 1980, Założenia programowe do badań nad kulturą studencką [w:] "Almanach ruchu kulturalnego i artystycznego SZSP"., Warszawa,

 • Marek Graszewicz, 1980, Stereotyp kulturowy w twórczości Mariana Pankowskiego jako wyraz tzw. "trudnej miłości" [w:] "Wokół dramaturgii Mariana Pankowskiego"., Wrocław,

 • Marek Graszewicz, 1979, Prasa studencka w kręgu kultury studenckiej [w:] "Prasa studencka w Polsce" pod red. A. Bucka., Zielona Góra,

 • Marek Graszewicz, 1979, Mdłości. O sytuacji dydaktycznej polonistyki uniwersyteckiej. Integracje, cz. 6., ,

 • Marek Graszewicz, 1979, Ofiarny kozioł czy trojański koń?, Integracje, cz.5., ,

 • Marek Graszewicz, 1979, Obecni, nieprzytomni, Odra nr 12, Wrocław,

 • Marek Graszewicz, 1979, Świadomość wstępującego pokolenia, Integracje cz. 3., ,

 • Marek Graszewicz, 1978, Esej o kulturze studenckiej, Integracje cz. I., ,

 • Marek Graszewicz, 1977, O kulturze studenckiej-poważnie, Student 4-5., ,

 • Marek Graszewicz, 1974, Literatura i polityka. O młodej poezji polskiej, Konfrontacje Literackie. Pod. red. L.Herbsta., Wrocław,

 • Marek Graszewicz, 1974, O "Moraliach" Wacława Potockiego", Literatura nr 6., ,

 • Marek Graszewicz, 1973, Kultura studencka czyli poszukiwanie, Konfrontacje. Wiosna., ,