Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Konferencja naukowa: Badanie i Projektowanie Komunikacji 9

header photo

Szanowni Państwo. Uprzejmie zapraszamy do udziału w kolejnej — dziewiątej już — interdyscyplinarnej konferencji naukowej Communication design: badanie i projektowanie komunikacji. Zauważamy pewną prawidłowość związaną z naszą konferencją i chcemy się tej prawidłowości nadal trzymać. To różnorodność koncepcji teoretycznych, badań i projektów z zakresu szeroko rozumianej komunikacji społecznej, designu transformacji i komunikacji, zrównoważonego rozwoju, reklamy i obrazów świata sprawia, że konferencja jurajska na stałe zagościła na mapie wydarzeń naukowych.

Program konferencji

Serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji wystąpień w sesji głównej referatowej i w sesji posterowej, której planujemy poświęcić wieczorne dyskusje o nauce i nie tylko. Dla tych z Państwa, którzy planują po raz pierwszy odwiedzić nas w Jurze krakowsko-częstochowskiej podpowiadamy, które obszary tematyczne są dla nas szczególnie interesujące: komunikacja społeczna, badanie komunikacji, design komunikacji, design opakowań, design tożsamości, design transformacji, zarządzanie różnorodnością, reklama, media, obrazy świata. W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: link

 

Rezultatem konferencji są dwie monografie wieloautorskie, które są częścią serii wydawniczej communication design:

 • Projektowanie komunikacji: w tym tomie zajmować się będziemy zagadnieniami teoretycznymi, metodologicznymi z obszaru komunikacji społecznej, mediów, designu i reklamy. Widzimy tu również miejsce dla zastosowań projektowych z dziedziny projektowania komunikacji, corporate identity i polityki komunikacyjnej.
 • Badanie komunikacji: tom ten zawierać będzie prace na temat badań komunikacji i badań społecznych. Szczególnie interesują nas tutaj różne zastosowania metod i narzędzi badawczych w wymiarze empirycznym.

Informacje logistyczne

Kontakt.

 

Ważne terminy.

 • 18.03.2019 — termin zgłaszania uczestnictwa w konferencji (formularz zgłoszeniowy)
 • 29.03.2019 — potwierdzenie uczestnictwa, wstępny program, termin wnoszenia opłaty konferencyjnej
 • 01.04.2019 — ostateczny program konferencji
 • 07-10.04.2019 — obrady konferencyjne

 

Opłaty konferencyjne.

 • 450 zł — pracownicy naukowi
 • 300 zł — doktoranci i studenci
 • opłatę konferencyjną prosimy kierować na numer konta: 
  68 1090 2503 0000 0001 1131 0115  
  tytuł przelewu: 7003/2966/18 + nazwisko 

 

Opłata nie obejmuje kosztów noclegu, które w zależności od wybranego przez uczestników miejsca mogą  się różnić. polecamy jeden z trzech znajdujących się w promieniu 50 metrów obiektów (przed rezerwacją zachęcamy do kontaktu z organizatorami):