Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Zajęcia "Rynek pracy"

Szanowni Państwo,

 

zajęcia z wydziałowego przedmiotu „Rynek pracy”, będą w tym semestrze realizowane wyłącznie w trybie online. 

 

W grudniu, na stronie wydziału, udostępnione zostaną Państwu nagrane wykłady oraz inne materiały e-learningowe. Będziecie Państwo mieli prawie dwa miesiące, aby się z nimi zapoznać. Pod koniec stycznia zostanie przeprowadzony egzamin w formie testu online. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zostaną opublikowane na stronie wydziału, w zakładce „dla studentów” – „Rynek pracy/Przedsiębiorczość”. 

 

Za koordynowanie spraw administracyjnych, w ramach przedmiotu „Rynek pracy”, odpowiada Pani Beata Wawer: beata.wawer@uwr.edu.pl  

Za koordynowanie spraw merytorycznych, w ramach przedmiotu „Rynek pracy”, odpowiada dr Patrycja Rozbicka: patrycja.rozbicka@uwr.edu.pl