Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Wyniki I tury rekrutacji
na studia anglojęzyczne

header photo

Communication Management (stacjonarne) - wyniki rekrutacji (kandydaci polscy – I nabór)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunek Communication Management. Lista osób znajduje się w załączniku. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Komisji przy ul. Joliot-Curie 15 (pok. 8) w terminach: 12, 15, 16, 17 lipca. Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów w pierwszym naborze zostanie opublikowana 18 lipca. 

Wyniki

lista kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunek Communication Management: link

Journalism and Social Communication - wyniki rekrutacji (kandydaci polscy – I nabór)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunek Journalism and Social Communication. Lista osób znajduje się w załączniku. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Komisji przy ul. Joliot-Curie 15 (pok. 8) w terminach: 12, 15, 16, 17 lipca. Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów w pierwszym naborze zostanie opublikowana 18 lipca. 

Wyniki

lista kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunek Journalism and Social Communication: link

Communication Management (niestacjonarne) - wyniki rekrutacji (kandydaci polscy – I nabór)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunek Communication Management. Lista osób znajduje się w załączniku. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Komisji przy ul. Joliot-Curie 15 (pok. 8) w terminach: 12, 15, 16, 17 lipca. Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów w pierwszym naborze zostanie opublikowana 18 lipca. 

Wyniki

lista kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunek Communication Management: link