Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Wyniki I tury rekrutacji
na studia 2019/2020

header photo

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów stacjonarnych na kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Lista osób znajduje się w załączniku. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Komisji przy ul. Joliot-Curie 15 (pok. 8) w terminach: 12, 15, 16, 17 lipca. Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów zostanie opublikowana 18 lipca. Jeśli w I turze nie zostanie wypełniony limit miejsc na kierunku, WKR ogłosi II turę naboru.

Wyniki

lista kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów stacjonarnych: link

Komunikacja Wizerunkowa

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów stacjonarnych na kierunek Komunikacja Wizerunkowa. Lista osób znajduje się w załączniku. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Komisji przy ul. Joliot-Curie 15 (pok. 8) w terminach: 12, 15, 16, 17 lipca. Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów zostanie opublikowana 18 lipca. Jeśli w I turze nie zostanie wypełniony limit miejsc na kierunku, WKR ogłosi II turę naboru.

Wyniki

lista kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów stacjonarnych: link