Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Wykład Mistrzowski w ramach Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaproszenie

Szanowni Państwo,
11 grudnia 2019 roku o godzinie 10:10, w sali Kameralnej Zachodniej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (ul. Joliot-Curie 15) odbędzie się wykład prof. Magdaleny Szpunar nt. „Odczłowieczony człowiek. O dehumanizującej roli wskaźnikowania”.

 

Magdalena Szpunar – doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; zajmuje się problematyką medioznawczą, w tym szczególnie nowymi mediami. Autorka kilku książek, w tym m.in. "Kultury cyfrowego narcyzmu" oraz "(Nie)potrzebnej wrażliwość".

 

Skrócony opis wykładu:

Osaczające nas zewsząd procedury i algorytmizacja działania, sprawia, że procesy myślowe, czy refleksyjność, zostają wyrugowane, promując bezwzględne posłuszeństwo i poddanie się logice cywilizacji numerycznej. Liczby uznajemy za wiarygodne, miarodajne, rzetelne, a dodatkowo pozbawione ludzkiej stronniczości i interpretacji. Choć głosi się wszem i wobec zwiększający się zakres wolności i autonomiczności jednostek, mamy do czynienia z procesem przeciwnym – zniewalania jednostek procedurami, kwantyfikatorami i władzą statystyki. Brak poddania się nim grozi utratą skuteczności, o którą wielu tak zabiega, skazując jednostki na bezrefleksyjny konformizm. Nie chodzi zatem o to, aby myśleć, wręcz przeciwnie – chodzi o to, aby nie myśleć, nawykowo wykonując proceduralne wytyczne zbiurokratyzowanej do granic możliwości, odhumanizowanej maszyny. Udziwnione i sztucznie wykreowane procedury, zbliżają nas raczej do działania robotów, niż obdarzonych sprawstwem, racjonalnych podmiotów. Wartość ma zatem nie wiedza, która odnosi się do procesów rozumienia świata i samego siebie, ale ta, która objaśnia nam procedury, łatwo domykając niedookreślone. Podmiotowość jednostki, jej rozumienie świata – także poprzez afekty – czy samoświadomość, nie może być zastąpiona przez najbardziej wyszukane procedury algorytmiczne, które długo jeszcze pozostaną bezradne w sferze ludzkiej aksjologii.

Szczegóły

Co:
Wykład Mistrzowski w ramach
Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego

Kiedy:
11.12.2019 r.
godz. 10:10

Gdzie:
sala Kameralna Zachodnia
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Wrocławski