Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

WAŻNE: Zarządzenia i komunikaty z 21 i 22 maja 2020 r.

Informacja Dyrektora IDiKS

Szanowni Państwo/Moi Drodzy,

pojawiły się nowe Zarządzenia i Komunikaty, które odnajdziecie Państwo w kolumnie po prawej stronie. Dokumenty przygotowane przez Rektora dotyczą spraw o charakterze ogólnym, ale także zapewne interesujących Was kwestii związanych choćby z domami studenckimi. Komunikaty Dziekana dotykają problemów szczegółowych. Nieco dopowiadając i upraszczając pewne kwestie zawarte w tych dokumentach, w sporej części potwierdzę to, o czym pisałem wczoraj.

Semestr kończymy zdalnie... Również zaliczenia i egzaminy powinny być przeprowadzane przede wszystkim w ten sposób.

Semestr został przedłużony na naszym Wydziale o nieco ponad tydzień (20-28.06), który powinien być wykorzystany na przeprowadzenie zajęć, których nie zdołaliśmy odbyć wcześniej, ale od 22.06. mogą już być przeprowadzane egzaminy. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda nam się ustalić plany zajęć na ten „dodatkowy” tydzień i ewentualne dodatkowe zjazdy na studiach niestacjonarnych, o czym będziecie Państwo informowani.

Sesja egzaminacyjna odbędzie się w dniach 29.06. – 12.07. (Inne istotne daty znajdziecie Państwo w Komunikacie Dziekana nr 5).

Komunikat nr 6 reguluje kwestie związane z przeprowadzaniem zaliczeń, egzaminów i obron. Opisane w Komunikacie kwestie dotyczą przede wszystkim najbardziej „kłopotliwych” problemów związanych z „ustnymi” zaliczeniami i egzaminami. Nie oznacza to oczywiście, że jest to jedyna dopuszczalna forma przeprowadzania zaliczeń i egzaminów. Jeśli prowadzący z Państwem zajęcia ustalili, że podstawą zaliczenia jest esej, test, czy inne formy prac, można oczywiście te formy uzyskania ocen kontynuować. Prosiłem również prowadzących, by jak najszybciej, za pomocą poczty USOS (wciąż przypominam o konieczności sprawdzania oficjalnej skrzynki uniwersyteckiej), poinformowali Państwa o ewentualnych zmianach.

Jeśli chodzi o obrony prac dyplomowych, przepisy dopuszczają zarówno fizyczną, jak i zdalną formę ich przeprowadzania. Platformą, przez którą mają odbywać się obrony zdalne, jest Teams. W przyszłym tygodniu postaramy się opracować w Instytucie jeszcze bardziej szczegółową instrukcję wskazującą, jak (w praktyce) obrony będą przeprowadzane. Z organizacji roku akademickiego wynika, że obrony mogą zacząć się w ostatnich dniach czerwca, ale pierwsze tygodnie lipca są bardziej prawdopodobne – szczegóły ustalajcie Państwo z promotorami.

Klasycznie: Niech moc, zdrowy rozsądek i zdrowie będą z Wami
Arkadiusz Lewicki

Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dokumenty

ZARZĄDZENIE Nr 62/2020
Rektora UWr z dnia 20 maja 2020 r.
link

ZARZĄDZENIE Nr 63/2020
Rektora UWr z dnia 22 maja 2020 r.
link

KOMUNIKAT
Rektora UWr z dnia 22 maja 2020 r.
link

KOMUNIKAT nr 5/2020
Dziekana Wydziału Filologicznego UWr
z dnia 22 maja 2020 r.
link

KOMUNIKAT nr 6/2020
Dziekana Wydziału Filologicznego UWr
z dnia 22 maja 2020 r.
link