Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Studia Podyplomowe – Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja trwa!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 15 maja 2019 r. rozpocznie się rekrutacja na studia podyplomowe w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Polecamy Państwa uwadze i zapraszamy!

Dwusemestralne dokształcające studia podyplomowe (bez uprawnień doskonalących) kształcące i dyplomujące w dwóch prowadzonych w ramach jednych Studiów specjalnościach: dziennikarstwa oraz public relations (PR). Oba toki studiów są połączone merytorycznie, kadrowo oraz organizacyjnie w jedną całość funkcjonującą jako jedne Studia Podyplomowe Dziennikarstwa i Public Relations

 

Dodatkowe informacje

Informacje o studiach: link
Kierownik studiów: dr hab. Igor Borkowski prof. UWr

Kontakt:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Fryderyka Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław
tel. +48 71 27 59 12, +48 663 505 845

spdipr@uwr.edu.pl
igor.borkowski@uwr.edu.pl
kiliamkaimer@gmail.com

 

Czas trwania studiów: 2 semestry
Termin rejestracji internetowej:
15.05 - 20.10.2019 r.
Termin składania dokumentów:
20.10 - 25.10.2019 r.
Termin rozpoczęcia studiów:
listopad 2019 r.

Opłaty: 2450 zł za semestr
Zasady naboru: wolny zapis
Wymagania: ukończenie studiów magisterskich lub licencjackich, rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.
Uzyskane kwalifikacje: Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Dziennikarstwa i Public Relations w zakresie jednej specjalności z zaznaczeniem specjalizacji dyplomowej.
Szczegółowe informacje: link