Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Olimpiada wiedzy o mediach

header photo

Wygraj indeks

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Mediach. Napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swoje umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym. Nagrodami są indeksy dla laureatów Olimpiady oraz staże i cenne nagrody rzeczowe rzeczowe ufundowane przez sponsora dla wszystkich laureatów Olimpiady. 

 

Współczesne media intrygują, dziwią, oburzają, często jednak powodem takiego stanu rzeczy jest brak rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, historii i ewolucji, strukturze i mechanizmach działania. Uniwersytet Warszawski pragnie wyjść naprzeciw temu zjawisku i zachęcić społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, do zainteresowania się tym jednym z elementów otaczającej nas rzeczywistości. Efektem tego jest inicjatywa zorganizowania Olimpiady Wiedzy o Mediach, której celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. W kolejnej, IV już edycji Olimpiady zorganizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z 15 innymi uczelniami na terenie całego kraju uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – walczyć będą o 48 indeksów na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach, o cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów (m.in: rower, aparaty fotograficzne, głośniki, słuchawki, zegarki) oraz o staże w redakcjach na terenie całego kraju. Nagrody otrzymają także trzy szkoły, z których najwięcej uczestników zakwalifikuje się do II etapu. Patronat nad Olimpiadą objęli: Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin.

 

Skład komitetu głównego

 • prof. Radosław Pawelec – przewodniczący
 • red. Jacek Pawilonis – zastępca przewodniczącego
 • dr Mariusz Włodarczyk – sekretarz
 • prof. Wojciech Jakubowski – członek
 • Zbigniew Bański, dyrektor wydawniczy czasopism popularno-naukowych Wydawnictwa Bauer – członek

 

Skład komitetu okręgowego

 • prof. Arkadiusz Lewicki – przewodniczący
 • prof. Igor Borkowski – zastępca przewodniczącego
 • prof. Jerzy Biniewicz – członek
 • dr Roman Wróblewski

 

Informacje logistyczne:

 • Termin nadsyłania prac: 13 listopada (decyduje data stempla pocztowego).
 • Prace w formie eseju powinny zostać przygotowane zarówno w formie wydruku, jak i w wersji elektronicznej.
 • Prace w innych formach (film, nagranie audio, fotokast) powinny zostać przygotowane tylko w wersji elektronicznej.
 • Nie należy przesyłać prac mailem.
 • Do pracy powinny być dołączone załączniki 2,3,4,5 (do pobrania ze strony http://www.uwm.edu.pl/dziennikarstwo/index.php/konkurs/453)  i podpisane odręcznie, tylko w wersji drukowanej
 • Tylko prace kompletne będą oceniane.

 

Harmonogram:

 • Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 27 października 2018 r. (link)
 • Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 13 listopada 2018 r.
 • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 24 listopada 2018 r.
 • 14 grudnia 2018 – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)
 • 16-17 marca 2018 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)

 

Kontakt
Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Wrocławski
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław
tel. 71 375 79 08
adres e-mail

 

Wyniki drugiego etapu

Informujemy, że do etapu centralnego zakwalifikowali się następujący uczniowie:

 1. Truszczyńska Zofia 26p.
 2. Raczyński Kamil 22p.
 3. Czajkowska Zuzanna 22p.
 4. Piszczek Wojciech 22p.
 5. Stefanko Mirela 21p.
 6. Korzeniowska Laura 20p.
 7. Walner Daria 19p.
 8. Cierniak Natalia 19p.
 9. Włosek Mateusz 19p.
 10. Białas Maja 19.p.