Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Ogólnopolska konferencja naukowa
Taniec, kobiety i śpiew w literaturze
oraz sztukach audiowizualnych

Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Taniec, kobiety i śpiew w literaturze oraz sztukach audiowizualnych, która odbędzie się 10-11 grudnia 2020 r. za pośrednictwem aplikacji Teams w Microsoft Office 356 (online).

Proponowany zakres tematyczny wystąpień konferencyjnych:

Zaznaczamy, że wskazany wybór problemów badawczych to tylko propozycje. Wobec tego zachęcamy Państwa do zgłaszania także innych zagadnień, które wiążą się z proponowaną tematyką. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin i dyscyplin naukowych.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres:

konferencja.taniec.i.kobiety@gmail.com

Na podany adres prosimy przesłać dokument (.doc, .docx, .pdf), zatytułowany według schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

Ostateczny termin nadsyłania tematów wystąpień oraz abstraktów mija 1 grudnia 2020 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, które zostaną wygłoszone w trakcie konferencji naukowej. Udział w niej jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji zostanie ogłoszony tydzień przed datą jej rozpoczęcia. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo wyboru referatów. Każde wystąpienie będzie trwało około 20 minut.

Przewidywana jest publikacja referatów konferencyjnych w recenzowanym tomie o charakterze monograficznym.

Więcej informacji dotyczących Konferencji znajdą Państwo po kliknięciu w zamieszczony link: 

https://www.facebook.com/events/2734536663450931

Serdecznie zapraszamy!

Komitet organizacyjny:
dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr
dr hab. Dariusz Dybek
mgr Iga Pękala
mgr Marek Okólski
mgr Michał Pick
mgr Anna Maciejewska