Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Konferencja naukowa "wizerunek, media, film, kultura"

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej. Jej celem będzie namysł nad szeroko pojętymi mediami, wizerunkiem, kinematografią, jak również literaturą. Mamy nadzieję, że konferencja będzie dla Państwa okazją do poszerzenia wiedzy, zdobycia kolejnych doświadczeń na płaszczyźnie naukowej, ciekawych dyskusji, wymiany refleksji oraz przyjrzenia się osiągnięciom badawczym we wspomnianych wyżej dziedzinach. Do udziału w konferencji zachęcamy przede wszystkim studentów wszystkich specjalności.

Informacje logistyczne

  • Program konferencji: link
  • Gdzie: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
  • Kiedy: 13 grudnia 2018 r. w godzinach 13.30 -18.30
  • Czas wystąpienia: 15 minut
  • Organizatorzy: Doktoranckie Koło Naukowe Komunikologów
  • Opiekun naukowy: dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr