Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Konferencja naukowa: Studia i Perspektywy Medioznawcze 3: Media a demokracja

Szanowni Państwo,
kolejny już raz mamy przyjemność zaprosić Państwa na wrocławską konferencję z cyklu „Studia i Perspektywy Medioznawcze”. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 11-12 maja 2020 roku.

Proponujemy, aby tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem „Media a demokracja”. Rozważania wokół istoty i miejsca mediów w systemach demokratycznych w zasadzie sprowadzają się do jednego wspólnego stanowiska, wyrażającego się w powszechnym uznaniu ich za ostoję i fundament każdego ustroju, u którego podstaw znajduje się poszanowanie uniwersalnych praw człowieka, prawa do wolności, równości i własności. Środki masowego przekazu mają tu odgrywać rolę zasadniczą – strażnika i obrońcy tych praw.

Jednak w obliczu powszechnego przekonania, iż stoimy obecnie u progu radykalnych zmian rzeczywistości społeczno-kulturowej, pojawiają się głosy nawołujące do ponownego rozważenia zagadnienia demokratycznej służby środków masowego przekazu. Hasło rewizji i rekonstrukcji dotychczasowych koncepcji i podejść badawczych odnosi się nie tylko do sfery nauki o mediach i komunikacji, ale jest częścią szerszej dyskusji toczącej się na łamach nauk społecznych, związanej z zachodzącymi we współczesnym świecie zjawiskami i procesami społecznymi, określanymi mianem nowej ery. Epoka postindustrialna, postmodernistyczna czy wreszcie ponowoczesna traktowana jest jako kolejna faza w rozwoju cywilizacji, która jest przeciwieństwem nowoczesności, rzeczywistości uporządkowanej, w której panowały ściśle określone zasady regulujące życie codzienne. Tymczasem współczesną rzeczywistość charakteryzuje przede wszystkim zmienność, a tym samym i nieprzewidywalność, co Zygmunt Bauman określa „płynną nowoczesnością”, a Anthony Giddens nazywa „uciekającym światem”, w którym nikt nie ma pełnej kontroli nad losem.

Podczas trzeciej ogólnopolskiej konferencji naukowej z serii Studia i Perspektywy Medioznawcze pragniemy przyjrzeć się zmianom, jakie zachodzą w sferze mediów, tym razem z perspektywy istoty ich działania. Temat pojmujemy dość szeroko, bo taka jest natura samych mediów, ale i demokracji. Dlatego proponowane sesje tematyczne również mają charakter ogólny i stanowią raczej punkt wyjścia dla przedkładanych tematów wystąpień:

 

 

Informacje logistyczne

Licząc na Państwa obecność na naszej konferencji, czekamy na zgłoszenia za pośrednictwem internetowego formularza do 10 kwietnia 2020 r. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem poczty elektronicznej (konferencja.sipm@uwr.edu.pl).


W ramach opłaty konferencyjnej, która wynosi 300 zł, zapewniamy publikację tekstów zaakceptowanych przez recenzenta w tomie wydanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, materiały konferencyjne, obiad i uroczystą kolację 11 maja oraz obiad 12 maja, a także przerwy kawowe. Opłatę konferencyjną proszę dokonać do 30 kwietnia 2020 roku na konto nr 68 1090 2503 0000 0001 1131 0115 (w tytule przelewu proszę wpisać nr konferencji: 7003/2056/20 + imię i nazwisko uczestnika konferencji).

Komitet organizacyjny


Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Wrocławski
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław
(dopisek: Studia i Perspektywy Medioznawcze)
kontakt: e-mail
strona konferencji: link
formularz zgłoszeniowylink

Komitet Naukowy Konferencji

 • prof. dr hab. Janusz Adamowski (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab., prof. UMCS Ilona Biernacka-Ligięza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) 
 • dr hab., prof. UWr Jerzy Biniewicz (Uniwersytet Wrocławski) 
 • dr hab., prof. UWr Igor Borkowski (Uniwersytet Wrocławski) 
 • prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski) 
 • ks. dr hab., prof. UPJPII Michał Drożdż (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) 
 • dr hab. Jacek Grębowiec (Uniwersytet Wrocławski) 
 • dr hab., prof. UJ Agnieszka Hess (Uniwersytet Jagielloński) 
 • prof. dr hab. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) 
 • dr hab., prof. KA Katarzyna Ignatowicz-Pokorna (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) 
 • dr hab., prof. UW Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski) 
 • prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski (Akademia Leona Koźmińskiego) 
 • dr hab., prof. UJ Beata Klimkiewicz (Uniwersytet Jagielloński) 
 • dr hab., prof. UW Tadeusz Kononiuk (Uniwersytet Warszawski) 
 • dr hab., prof. UWr Arkadiusz Lewicki (Uniwersytet Wrocławski) 
 • prof. Jan Zielonka (Oxford University)