Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Komunikacja Wizerunkowa - wyniki I tury rekrutacji

Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza wynik I tury rekrutacji na kierunek Komunikacja Wizerunkowa. Lista kandydatów do przyjęcia na I rok studiów znajduje się w załączniku. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów w terminie 13-18.07 w siedzibie IDKS, pok. 8. Dokumenty można również wysłać pocztą, ale decyduje data ich wpłynięcia do komisji. Ponadto kserokopie dokumentów (matura, dowód osobisty lub paszport) muszą być potwierdzone notarialnie

Do pobrania

Lista kandydatów i kandydatek do przyjęcia: link (pdf)