Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Komunikacja wizerunkowa stacjonarne I stopnia stacjonarne - lista zakwalifikowanych

Szanowni Państwo, 

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych licencjackich na kierunku Komunikacja Wizerunkowa. Lista osób znajduje się w załączniku. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów (głównie świadectw maturalnych i podań z systemu IRK) w terminach: 16, 19, 20, 21 lipca. Dokumenty można przynosić osobiście do Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej przy ul. Joliot-Curie 15 (pok. nr 8) w godzinach 10-14 lub wysłać na adres Instytutu. Należy jednak pamiętać, że dokumenty muszą dotrzeć do Komisji Rekrutacyjnej do 21 lipca do godziny 14.00. Kopia świadectwa maturalnego musi być potwierdzona notarialnie, a wydruk z IRK podpisany przez kandydata. W przypadku niewypełnienia limitu w I turze Komisja ogłosi II turę 22 lipca.

List zakwalifikowanych

LINK