Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Badanie Komunikacji i Projektowanie Komunikacji - nowe pozycje z serii Communication Design

header photo

Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że nakładem krakowskiego wydawnictwa Libron ukazały się dwie nowe publikacje z serii wydawniczej Communication Design: "Badanie komunikacji vol. 1" oraz "Projektowanie komunikacji vol. 1". Są to pierwsze wydawnictwa książkowe po zmianie struktury serii wydawniczej. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się pod niniejszym linkiem: Communication Design. Redaktorami tomów są pracownicy Zakładu Projektowania Komunikacji: dr Mariusz Wszołek, dr Annette Siemes, dr Michał Grech. Polecamy uwadze. 

 

Od autorów:
W ostatnich latach w serii wydawniczej Projektowanie komunikacji opublikowaliśmy kilkanaście recenzowanych monografii naukowych. Wśród nich: Badanie i projektowanie komunikacji oraz Teorie komunikacji i mediów, będące rezultatem organizowanych i współorganizowanych przez nas ogólnopolskich konferencji: Communication Design i Teorie komunikacji i mediów. Ponadto opublikowaliśmy znaczną liczbę monografii, prac zbiorowych i podręczników, które otrzymać można także w wolnym dostępie, m.in. na stronie Zakładu Communication Design Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wspólny mianownik wszystkich naszych publikacji to komunikacja społeczna, media i szeroko rozumiane projektowanie. W tym roku uznaliśmy, że przyszedł czas na zmiany, których pierwsze konsekwencje znajdują swoje odzwierciedlenie w niniejszej książce. Dotychczasowe książki po-konferencyjne przekształcimy w recenzowane monografie wieloautorskie. Zauważamy bowiem, że publikowane prace z jednej strony dotyczą problemów teoretycznych, a z drugiej praktycznych zastosowań i rozwiązań. Tym samym dotychczasowe książki po-konferencyjne podzieliliśmy – i tego podziału planujemy trzymać się przez dłuższy czas – na dwie tematycznie wyróżnione publikacje:

Projektowanie komunikacji vol. 1

W tym tomie zajmują nas zagadnienia teoretyczne, metodologiczne z obszaru komunikacji społecznej, mediów, designu i reklamy. Docelowo widzimy tu również miejsce dla zastosowań projektowych z dziedzin projektowania komunikacji, corporate identity i polityki komunikacyjnej. Polecamy uwadze współpracę z redakcją. 

Badanie komunikacji vol. 1

Badanie komunikacji - Tom ten zawiera prace na temat badań komunikacji i badań społecznych. Szczególnie interesują nas tutaj różne zastosowania metod i narzędzi badawczych w wymiarze empirycznym.